Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TROŠKOVI SPORA PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE U HAGU


Srbija je od 2007. pa do danas potrošila više od 800.000 evra (92,457,981 dinara) za ekspertski pravni tim pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u sporu koji se vodi po tužbi Hrvatske i kontratužbi Srbije.

Očekuje se da bi Međunarodni sud pravde u Hagu do kraja ove godine mogao da odluči u ovom sporu.

Kako navode iz Ministarstva spoljnih poslova, u periodu od 2004. do 2007. Srbija praktično nije imala troškova u ovom sporu, a podaci za prethodni period nisu dostupni jer uredba o budžetskom računovodstvu predviđa da se računovodstvene isprave čuvaju 10 godina, sa retkim izuzecima trajnog čuvanja.

U periodu između 2007. i 2014. godine „od ukupne sume, u ovom je periodu na rad pravnih zastupnika Republike Srbije i njihovih kancelarija potrošeno 76.993.338,98 dinara“, odnosno 663.735 evra. Za intelektualne usluge, koje podrazumevaju skupljanje i obradu materijala neophodnih za suđenje, te njihovo prevođenje, uplaćeno je 9.910.341 dinara ili 77.586 evra. Troškovi putovanja i smeštaja, dnevnica i štampanja neophodne dokumentacije iznose 5.554.300.00 dinara ili 47.881 evra.

Hrvatska je nedavno objavila da je za spor protiv Srbije potrošila 3,7 miliona evra. Ovu državu su zastupali advokati iz kancelarije Matriks Čembers iz Londona, a po radnom satu su bili plaćeni 450 funti.

Vejn Džordaš, savetnik pravnog tima Srbije, kaže za Danas da nije moguće sa sigurnošću oceniti zašto su hrvatski zastupnici bili znatno skuplji.

- Jedan od mogućih razloga je taj što su oni angažovali znatno više ljudi, od kojih su mnogi iz iste advokatske kancelarije u Engleskoj. Što se srpskog pravnog tima tiče, gospodin Saša Obradović (šef tima) se nije odlučio za advokatsku firmu, već je izabrao različite specijaliste iz različitih disciplina koji su se bavili određenim aspektima slučaja. Možda je to presudilo da trošak bude manji. Pored toga, strani advokati mogli su da se oslone na veoma stručan srpski tim koji je radio pripremne radnje, i koji je naš rad učinio daleko lakšim i, čini se, daleko jeftinijim, navodi Džordaš. On naglašava da je nastup pravnog tima Srbije u sudnici bio sjajan i da je retko „imao prilike da radi u tako kompletnom, komplementarnom i stručnom timu“. 

Izvor: http://www.danas.rs, A. Roknić