Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS: ZAVRŠENA RASPRAVA O AMANDMANIMA NA IZMENE ZAKONA O RADU I ZAKONA O PIO


Posle skoro 12 sati rasprave poslanici Skupštine Srbije završili su pretres oko 200 amandmana na predložene izmene Zakona o radu i Zakona o PIO i o tim rešenjima će se izjasniti sutra. Sednica na kojoj će poslanici glasati počinje u 10 sati.

Na izmene Zakona o radu uloženo je 168, a na izmene Zakona o PIO 13 amandmana. Vlada je prihvatila tri amandmana na izmene Zakona o radu i dva na izmene Zakona o PIO.

Tokom rasprave, ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin rekao je da će predloženim odredbama radnici biti mnogo bolje zaštićeni, u čemu će aktivniju i značajniju ulogu nego do sada imati i inspekcija.

Postojeći ugovori će biti čuvani na određenom mestu i samom činjenicom da će inspektor moći kroz centralni registar odmah da se upozna sa tim da li je radnik prijavljen ili ne, značajno će biti smanjena mogućnost zloupotrebe, rekao je pored ostalog Vulin.

Opozicija je nastavila da kritikuje predložena rešenja, naglašavajući da usvajanje tih izmena neće omogućiti novo zapošljavanje i privlačenje stranih investicija.

 • Izmene Zakona o radu predviđaju pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4 odsto po godini rada kod aktuelnog poslodavca.
 • Naknada zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak iznosiće minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca.
 • Otpremnina zbog odlaska u penziju iznosiće dve prosečne plate zaposlenog, a ne tri kao do sada, zaposleni će imati pravo na naknadu za noćni rad od 26 odsto, ali ne i za smenski rad.
 • Izmene Zakona predviđaju i da radni odnos na određeno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana, kao i da zaposleni pravo na korišćenje godišnjeg odmora dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci.
 • Nova rešenja predviđaju i gubljenje prava na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz.
 • Ubuduće će zaposleni imati manji broj dana plaćenog odsustva, umesto sedam sada će dobijati pet za venčanje, porođaj supruge, teške bolesti članova porodice ili njihovu smrt, a za dobrovoljno davanje krvi dva slobodna dana.
 • Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca. Imaće i pravo na 60 odsto osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.
 • Kada je reč o izmenama Zakona o PIO, one predviđaju, pored ostalog, da se od januara 2015. na svakih šest meseci povećava starosna granica za odlazak žena u penziju, kako bi 2032. ona bila 65. godina i izjednačila sa uslovima za muškarce. Minimalan staž je 15 godina.
 • Prevremenu starosnu penziju mogu da koriste svi koji imaju 40 godina staža, od 2023. u prevremenu penziju mogu da odu muškarci stari 60 godina i žene sa 59,6 godina.
 • Za nedostajuće godine života plaćaće se penali 0,34 odsto mesečno. Penzija po tom osnovu može da se umanji maksimalno 20,4 odsto.
 • Žena koja je rodila jedno dete ima pravo na dodatnih šest meseci staža, a sa dvoje dece - godinu, dok će žena koja je rodila troje i više dece imati pravo na dodatni staž od dve godine.

Odbor Skupštine Srbije za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva odlučio je sinoć da Skupštini Srbije predloži dva amandmana od ukupno 169 koje su poslanici uložili na izmene i dopune Zakona o radu i jedan amandman, od ukupno 12 predloženih, na izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Posle više od pet sati rasprave, na kojoj se većina amandmana detaljno obrazlagala, Odbor je odlučio da Skupštini Srbije predloži i po jedan svoj amandman na oba zakona.

Odbornici su prihvatili amandman kojim je dodato da se ugovor o radu ne može zaključiti sa usvojiocem ili usvojenikom, a ne samo sa supružnikom, kako je to bilo predviđeno.

 • Prihvaćen je i amandman kojim se precizira da poslodavac može da otpusti radnika nakon što mu je dao pisano obaveštenje upustva kako da obavlja posao, a "ukoliko radnik ne poboljša rad u ostavljenom roku".

Prvobitno je u predlogu zakona pisalo "ukoliko zaposleni nastavi da izvršava poslove na nezadovoljavajući način nakon proteka određenog roka".

Izvor: