Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POTPISANA KONVENCIJA O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PORESKIM PITANJIMA: Konvencijom se uređuje pružanje pomoći između država potpisnica u postupcima utvrđivanja i naplate poreza, a zavisno od nivoa preuzetih obaveza, može obuhvatati razmenu informacija između država na zahtev, spontanu i automatsku razmenu obaveštenja, pomoć u naplati inostranih poreskih potraživanja, kao i pomoć u dostavljanju dokumentacije


Državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savičić potpisala je u Parizu, u ime Vlade Republike Srbije, Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima.

Ovom Konvencijom se uređuje pružanje pomoći između država potpisnica u postupcima utvrđivanja i naplate poreza, a zavisno od nivoa preuzetih obaveza, može obuhvatati razmenu informacija između država na zahtev, spontanu i automatsku razmenu obaveštenja, pomoć u naplati inostranih poreskih potraživanja, kao i pomoć u dostavljanju dokumentacije.

Pristupanjem Konvenciji stvaraju se uslovi za unapređenje administrativne pomoći u poreskim stvarima između Republike Srbije i 128 država i jurisdikcija koje su već pristupile Konvenciji, čime će znatno biti poboljšana međunarodna saradnja poreskih organa Republike Srbije.

Takođe, potpisivanje Konvencije znatno će unaprediti reputaciju Republike Srbije kao države koja se aktivno priključila međunarodnim naporima za sprečavanje nezakonitog izbegavanja poreskih obaveza i otkloniti opasnost da se Republika Srbija proglasi za nekooperativnu poresku jurisdikciju.

Konvencija je potpisana u sedištu OECD u Parizu u prisustvu pomoćnika generalnog sekretara OECD Džefrija Šlagenhaufa.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 13.06.2019.
Naslov: Redakcija