Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Pravoslavna crkva protivi se eutanaziji i surogat materinstvu


Dostojanstvo čoveka, ali i Božja volja, narušavaju se surogat materinstvom jer kidaju biološku vezu majke i deteta, dok se na eutanaziju gleda kao na ubistvo ili samoubistvo i mešanje u volju jedinog ko može da da i oduzme život

Srpska pravoslavna crkva nema definisan zvanični stav o pitanjima o kojima se poslednjih dana polemiše u javnosti – surogat materinstvu i eutanaziji, a koja su predviđena Prednacrtom građanskog zakonika. Međutim, daleko od toga da se u Srpskoj crkvi o ovim pitanjima, koja nikako nisu nova, ne razmišlja.

Najviši predstavnici SPC-a od osnivanja učestvuju u radu Međupravoslavne komisije za bioetička pitanja, osnovane 2008. godine na inicijativu vaseljenskog patrijarha Vartolomeja, kao što su učestvovali i na pripremnim sednicama, ali i na Svetom i velikom saboru na Kritu 2016. godine gde je jedna od tema takođe bila bioetika.

O potrebi da SPC definiše svoj stav o konkretnim pitanjima iz domena bioetike govorilo se i na poslednjem zasedanju najvišeg crkvenog tela Svetog arhijerejskog Sabora. U nedavnom intervjuu za jedan beogradski nedeljnik vladika zapadno-američki Maksim izjavio je da se jedan episkop požalio što u crkvenoj štampi ne može da sazna koji je stav Crkve po pitanju veštačke oplodnje, kloniranja, imunizacije, eutanazije, a da mu je drugi odgovorio da sačeka da bioetička komisija završi svoj posao pa će se saznati.

Na zasedanju Sabora 2017. godine, osnovano je Odeljenje za bioetiku pri Svetom arhijerejskom Sinodu, ali, kako se može saznati u Patrijaršiji, ono je tek nedavno konstituisano i praktično tek treba da započne rad. Do tada, ostaje da se pretpostavlja da ni Srpska crkva, kao i neke druge pomesne pravoslavne crkve neće zauzeti pozitivan stav ni prema surogat materinstvu ni prema eutanaziji.

I jedno i drugo u potpunoj je suprotnosti s hrišćanskim vrednostima i učenjima crkve, što se može pročitati iz dokumenata drugih crkava koji o ovim temama već postoje, ali je, posredno, sadržano i u stavu Sabora na Kritu.

"Pravoslavna crkva veruje da ljudsko biće nije prost skup ćelija, kosti i organa, niti da je čovek definisan isključivo biološkim faktorima. Čovek je stvoren po liku Božjem...", navodi se u dokumentu "Misija pravoslavne crkve u savremenom svetu" koji su potpisali poglavari i velikodostojnici deset pravoslavnih crkava, među njima i SPC.

Dostojanstvo čoveka, ali i Božja volja, narušavaju se, smatraju pravoslavne crkve, kao i druge hrišćanske denominacije, surogat materinstvom jer kidaju biološku vezu majke i deteta, pre svega, dok se na eutanaziju gleda kao na ubistvo ili samoubistvo i takođe mešanje u volju jedinog ko može da da i oduzme život – Boga.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelena Čalija, 03.06.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija