Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Potvrđen kreditni rejting Srbije


Rejting agencija Standard & Poor’s potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou BB. Potvrđeni su i pozitivni izgledi za njegovo dalje poboljšanje.

Prema navodima agencije Standard & Poor’s, pozitivni izgledi za povećanje kreditnog rejtinga Srbije odražavaju očekivanje nastavka snažnog privrednog rasta i u narednom periodu, odgovorno vođenje fiskalne politike i posvećenost Vlade Republike Srbije nastavku reformi, podržanih aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom. Agencija posebno naglašava i povećan kredibilitet monetarne politike Narodne banke Srbije i očuvanu cenovnu i finansijsku stabilnost kao faktore koji su u osnovi pozitivnih izgleda.

Kao i u decembru 2018. godine, kada je doneta odluka o popravljanju izgleda za povećanje kreditnog rejtinga, ova agencija posebno ističe operativnu nezavisnost Narodne banke Srbije, kao i mere kojima je centralna banka povećala kredibilitet i efikasnost monetarne politike u režimu ciljanja inflacije. Ocenjuje se da je monetarna politika bila adekvatna, da je obezbedila usidravanje inflacionih očekivanja, što za rezultat ima višegodišnje uspešno očuvanje niske i stabilne inflacije. Prema mišljenju Agencije, inflacija će ostati u granicama cilja od 3 ± 1,5% i u srednjem roku. Ističući rezultate Narodne banke Srbije na planu sprovođenja režima ciljanja inflacije, agencija Standard & Poor’s naglašava i očuvanu relativnu stabilnost deviznog kursa. Prema njenoj oceni, pored ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija, režim deviznog kursa koji primenjuje Narodna banka Srbije doprineo je održavanju cenovne i finansijske stabilnosti i povećanju otpornosti Srbije na potencijalne potrese iz međunarodnog okruženja.

Analizirajući kretanja u bankarskom sektoru, agencija Standard & Poor’s naglašava rezultate ostvarene na planu održivog smanjenja problematičnih kredita. Njihovo učešće u ukupnim kreditima smanjeno je od početka primene Strategije za rešavanje problematičnih kredita sa 23% na 5,5% u martu ove godine, kao rezultat regulatornih aktivnosti Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije. Kada je u pitanju bankarski sektor i njegova stabilnost, Agencija ukazuje na odlične pokazatelje adekvatnosti kapitala i likvidnosti.

Agencija Standard & Poor’s ocenjuje i da su izgledi za rast bruto domaćeg proizvoda stabilni, i pored nepovoljnog uticaja usporavanja rasta zone evra u kratkom roku, i očekuje da će privredni rast i u narednim godinama voditi domaća tražnja, koja će biti podržana investicijama, povoljnim uslovima na tržištu rada i rastom kreditne aktivnosti. Pozitivan doprinos poticaće i od snažnog rasta izvoza. Mogućnost za dodatno ubrzanje privrednog rasta Standard & Poor’s vidi u nastavku sprovođenja strukturnih reformi i povećanju stope aktivnosti na tržištu rada, čemu će doprineti i nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji, kao i aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom u formi Instrumenta za koordinaciju politika.

Agencija je konstatovala da je unutrašnja neravnoteža znatno smanjena a Vlada Republike Srbije godinama posvećena fiskalnoj konsolidaciji, što je za rezultat imalo suficit budžeta opšte države i u 2018. i nastavak smanjenja javnog duga. Ističe se da je važnu ulogu u tome imalo i smanjenje kamatnih stopa. Agencija očekuje da će učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu nastaviti da se smanjuje i u narednim godinama.

U saopštenju se ističe da je Srbija znatno napredovala i na planu smanjenja spoljne neravnoteže, pre svega zahvaljujući izvozu, koji je u periodu 2010–2018. udvostručen, i koji će i narednih godina nastaviti da raste po visokim stopama. Agencija posebno navodi dinamičan razvoj sektora za informacione i komunikacione tehnologije i sve veće uključivanje domaće privrede u svetske proizvodne lance. Naglašava se i rast stranih direktnih investicija u izvozno orijentisane sektore zahvaljujući ostvarenoj makroekonomskoj stabilnosti, zadovoljavajućoj produktivnosti rada i troškovnoj konkurentnosti domaće privrede. Agencija ocenjuje da će neto priliv stranih direktnih investicija i u narednim godinama u potpunosti pokrivati tekući deficit i nastaviti da doprinosi povećanju izvoznih kapaciteta i očuvanju eksterne pozicije zemlje u održivim okvirima.

Uzimajući u obzir postignute rezultate, agencija Standard & Poor’s ocenjuje da bi rejting Srbije mogao biti povećan u narednih šest do dvanaest meseci ako se nastavi snažan privredni rast, uz smanjenje javnog duga i očuvanje spoljne održivosti.

Izvor: Vebsajt NBS, 15.06.2019.
Naslov: Redakcija