Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPšTINA AP VOJVODINE: ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU, OMLADINU I SPORT I ODBORA ZA INFORMISANJE


U skupštini AP Vojvodine 17. juna 2015. godine održana je sednica Odbora za informisanje na kojoj su članovi ovog Odbora utvrdili odluku o imenovanju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine u Skupštini "Dnevnik" Akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad – u restruktuiranju. Odbor je predložio da se za predstavnika AP Vojvodine imenuje Damir Kondić.

Odbor za informisanje utvrdio je i predlog liste kandidata za izbor članova Programskog saveta Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" Kako se na raspisan konkurs prijavilo 23 osobe sa kompletnom dokumentacijom, Odbor je utvrdio ovu listu koja će biti prosleđena Upravnom odboru RTV, a koji će izabrati 15 članova.

Članovi odbora razmatrali su i problem prijema digitalnog TV signala u pojedinim delovima Vojvodine. RTV se obratila za podršku Odboru za informisanje Skupštine AP Vojvodine zbog problema vidljivosti u pojedinim delovima pokrajine, te je Odbor doneo zaključak da će pružiti podršku RTV i obratiti se nadležnim republičkim institucijama kako bi se ovaj problem rešio.

17. juna 2015. godine je održana i sednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport na kojoj je utvrđen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Javne ustanove "Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture", koji će biti prosleđen Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Na istoj sednici utvrđeni su predlozi odluka člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, kao i odluke o imenovanju novih članova.

Članovi Odbora utvrdili su i Predlog o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju novog člana.

Izvor: Vebsajt Skupština AP Vojvodine, 17.06.2015.