Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPšTINA GRADA BEOGRADA: NA DNEVNOM REDU SEDNICE 23. JUNA 2015. GODINE REBALANS BUDżETA ZA TEKUćU GODINU, REBALANSOM SE IZDVAJA VIšE NOVCA ZA SOCIJALNU ZAšTITU, OBRAZOVANJE I DEčJU ZAšTITU, ZA NABAVKU ZDRAVSTVENE OPREME, UKLANJANJE NELEGALNIH OBJEKATA, ZA FUNKCIJU ZAšTITNIKA GRAđANA I UKUPAN BUDżET GRADSKIH OPšTINA


Gradsko veće Beograda usvojilo je rebalans budžeta koji će biti na dnevnom redu Skupštine grada u utorak, 23. juna 2015. godine.

Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, izjavio je da su ukupni prihodi prestonice povećani za 10 odsto, a da se rebalansom budžeta nastavlja strategija štednje koja podrazumeva da neće biti dodatnog zaduživanja i da se rashodi i izdaci restriktivno planiraju.

"S obzirom na to da sprovodimo strategiju racionalnog trošenja sredstava sa jedne strane, a povećavanja efikasnosti sa druge, to se već odrazilo na rad javnih preduzeća, koja imaju mnogo veću dobit. Ta dobit se vraća u budžet grada i direktno je namenjena poboljšanju života građana", rekao je Mali.

Na taj način se, kako je istakao, rebalansom izdvaja više novca za socijalnu zaštitu, obrazovanje i dečju zaštitu, za nabavku zdravstvene opreme, uklanjanje nelegalnih objekata, za funkciju zaštitnika građana...

Gradonačelnik je naglasio i da će rebalansom budžeta i ukupan budžet gradskih opština biti veći za oko 345 miliona dinara, a ta odluka je u vezi sa izmenama Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013) i Zakona o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon), čime će opštine dobiti veća ovlašćenja.

Gradska uprava treba da bude decentralizovana, s obzirom na to da svaka opština najbolje zna šta je dobro za njene stanovnike. "Zato smo odlučili da im ovim rebalansom povećamo budžet, pre nego što se do kraja godine usvoje izmenjeni Statut grada Beograda i Zakon o glavnom gradu", zaključio je Mali.

Izvor: Vebsajt Blic, 17.06.2015.