Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAšTITI: UMESTO UPUTA ZA KORIšćENJE SOCIJALNE ZAšTITE BIćE UVEDENO REšENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, I BOLJE DEFINISANJE USLOVA KOJI SE TIčU UPRAVLJANJA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAšTITE


Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Ivanišević, izjavio je da se trenutno radi na izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011).

"Želimo da inoviramo zakon i izmenimo stvari za koje smo utvrdili da ne fuinkcionišu. Verovatno će umesto uputa za korišćenje socijalne zaštite biti uvedeno rešejne Centra za socijalni rad, uz bolje definisanje uslova koji se tiču upravljanja u ustanovama socijalne zaštite", precizirao je Ivanišević.

On je dodao i da je integracija sistema zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno saradnja domova zdravlja i centara za socijalni rad, najbolji način za puno ostvarivanje prava zdravstvene i socijalne zaštite.

EU je 2013. godine pokrenula projekat "Smart care" koji će omogućiti povezivanje i razmenu informacija između domova zdravlja, centara za socijalni rad i samih primaoca nege - korisnika, ili članova njihove uže porodice.

U tom projektu, uz još devet pilot-lokacija iz čitave Evrope, učestvuje i Centar za socijalni rad Kraljevo.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.06.2015.