Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPUNA OBUSTAVA RADA U TRAJANJU OD PET RADNIH DANA ADVOKATA U BEOGRADU


Advokatska komora Beograda obaveštava da je od sutra (sreda 18.06.2014.) potpuna obustava rada u trajanju od 5-radnih dana (do utorka 24.6.2014.-uključujući i utorak i dane vikenda).

Ovom odlukom su obuhvaćeni postupci pred svim sudovima i drugim organima, uključujući i pritvorske predmete, kao i postupke po privremenim merama.

Jedini izuzetak predstavljaju predmeti u kojima rok za izjavljivanje pravnog leka ističe u toku trajanja obustave rada.

U prilogu vam dostavljamo analizu predloga Ministarstva i dopis koji je tim povodom upućen Ministarstvu.

ANALIZA PREDLOGA MINISTARSTVA FINANSIJA

 

Koficijent

usklađivanja

polaz.osnov

 

Polazna osnovica

2013

 

Poreske obaveze 2013

 

Predlog MF

za 2014

(2013 x 1,41)

Poreske obaveze po rešenje PU

za 2014

Procenat smanjenja u odnosu na rešenja u 2014

0,5

29,069,15

13.895,05

19.592.02

20.794,43

6,13%

0,7

40.696,81

19.453,07

27.428,83

29.112,21

6,13%

1,0

58.138,30

27.790,10

39.184,05

41.588,87

6,13%

1,2

69.765,96

33.348,13

47.020,86

49.906,64

6,13%

1,5

87.207,45

41.685,16

58.776.07

62.383,30

6,13%

1,8

104.648,94

50.022.19

70.531,29

74.859,96

6,13%

Zaključak:

Predlog Ministarstva Finansija da poreske obaveze u 2014. godinu budu veće za 41% od poreskih obaveza iz 2013,godine, je neprihvatljiv za advokate Beograda, jer su predložene poreske obaveze i dalje drastično visoke i nerealne,

Umanjenje poreskih obaveza za 2014.godinu od 6,13%, u odnosu na tekuća poreska rešenja, je simbolično, a predlog je potpuno besmislen, a najveće poreske obaveze i dalje opstaju preko 70.000 dinara mesečno, odnosno na godišnjom nivou 846.000 dinara.

Ministarstvo finansija je zapravo ponudilo advokatima potpuno isto što već imaju, samo drugačije upakovano. Naime, uvećanje poreske obaveze utvrđene za 2013 godinu za 41%, čini istu poresku obavezu, umanjenu za samo 6%, koliko je manja polazna osnovica za 2013.godinu (68.398 dinara) u odnosu na polaznu osnovicu za 2014. godinu (72.505 dinara)

 Polazeći od činjenice da su poreske obaveze za 2013 godinu takođe bile nerealno visoke, predlog da poreske obaveze advokata u 2014.godini ostanu na nivou prethodnih obaveza utvrđenih za 2013.godinu, je potpuno korektan, tim pre upoređujući podatak da su prosečne mesečne poreske obeveze u privredi od Januara do Aprila 2014.godine iznosile 16.227,50 dinara.

DOPIS (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 17.6.2014.