Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA TRIBINA "PORESKE IMPLIKACIJE TRANSAKCIJA U PRIVREDI"


U Advokatskoj komori Vojvodine dana 16.05.2018. godine, održana je trbina na temu "Poreske implikacije transakcija u privredi", na kojoj je govorila Tanja Unguran – advokat iz Beograda.

U uvodnoj reči izneta je ideja odnosno plan predavanja u smislu upoznavanja sa osnovnim oblicima poreza, njihovog značaja, kao i gde i u kojim transakcijama mogu biti bitni, odnosno koje su to najčešće implikacije koje moraju biti prepoznate radi pružanja sigurnosti i izvesnosti klijentima od strane advokata.

Advokatica je detaljnijim obrazlaganjem upoznala učesnike tribine sa osnovnom logikom poreza, poreskim oblicima, mogućim i najčešćim manipulacijama, greškama koje mogu da se provuku, te je uz objašnjenje pružila i smernice postupanja u pojedinim situacijama upravo radi ostvarivanja pravne sigurnosti prilikom obavljanja transakcija u privredi.

U toku trajanja tribine, kojoj je i prisustvovao veliki broj advokata, učesnici su postavljali pitanja, te je i tema tribine na taj način bila propraćena konkretnim primerima iz prakse.

Izvor: Redakcija, 17.05.2018.