Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Rok za zamenu papirnih vozačkih dozvola biometrijskim dokumentom je 10. jun 2017. godine. Cena zamene iznosi 1.576 dinara, a zahtev je moguće podneti i preko interneta. Za lica koja nemaju novi dokument a upravljaju vozilom, predviđene su kazne od 6.000 do 30.000 dinara, kazneni poeni i mogućnost zabrane upravljanja vozilom


Sezona putovanja i odlazaka u inostranstvo je pred vratima i zato, kako dugo očekivani godišnji odmori ne bi počeli sa nepotrebnim stresovima i rešavanjem problema u poslednji čas, potrebno je da građani blagovremeno provere datume isteka svojih ličnih dokumenta (lične karte, pasoši i vozačke dozvole), saopšteno je iz MUP-a Srbije.

"Kada su vozačke dozvole u pitanju, rok do koga se može koristiti vozačka dozvola na starom obrascu je 10. jun 2017. godine. To je rok koji je određen Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US). Osim dokaza o uplati propisanih taksi, uz zahtev za zamenu vozačke dozvole potrebno je priložiti i vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu, kao i ličnu kartu na uvid", kaže general policije Zorica Lončar Kasalica, načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a Srbije.

Ona ističe da je, ako je prethodna vozačka dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga ili ako zahtev podnosi lice starije od 65 godina potrebno priložiti i novo lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje ne sme biti starije od šest meseci. Prema rečima Kasalice, vozač ne sme koristiti u saobraćaju na putu vozačku dozvolu čija je važnost istekla.

"Vozaču kome je vozačka dozvola istekla više od šest meseci previđena je novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od tri meseca, kao i pet kaznenih poena, dok će se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci kazniti novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara i dva kaznena poena", kaže Zorica Lončar Kasalica.

Ona podseća da vozač koji nije zamenio staru vozačku dozvolu novom, ne gubi stečeno pravo na upravljanje motornim vozilo. To praktično znači da i nakon propisanog roka istu može zameniti bez ponovnog polaganja vozačkog ispita.

Zorica Lončar Kasalica napominje da građani mogu i elektronskim putem da podnesu zahtev za zamenu vozačke dozvole putem interneta, odnosno portala eUprava. Ovu elektronsku uslugu mogu da koriste vozači koji poseduju novu, biometrijsku ličnu kartu sa čipom, kojima pravo upravljanja motornim vozilima nije ograničeno po uverenju o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno vozači koji nisu stariji od 65 godina života.

Međutim, ovu elektronsku uslugu ne mogu da koriste vozači koji pored stare vozačke dozvole imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države. Vozačima koji na ovaj način podnose zahtev plaćanje je omogućeno kroz objedinjenu naplatu taksi, i oni će prilikom predaje zahteva dobiti uputstvo na koji način da izvrše uplatu.

"Na kraju procesa, kada nova vozačka dozvola bude izrađena, građanin će preko portala eUprava dobiti informaciju da li se njegova vozačka nalazi u policijskoj upravi prema mestu prebivališta. Prilikom preuzimanja građanin je dužan da dođe lično u policijsku upravu i da sa sobom ponese ličnu kartu i staru vozačku dozvolu", napominje načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a Srbije.

Izvor: Vebsajt Politika, L. L., 16.05.2017.
Naslov: Redakcija