Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORODIČNI ZAKON: PROPISANA JE OBAVEZA SUDA DA U OKVIRU ODLUKE O RAZVODU, OBAVEZNO REšI I PITANJE POVERAVANJA MALOLETNE DECE, KAO I PITANJE IZDRżAVANJA TE NAčINA ODRżAVANJA LIčNIH ODNOSA IZMEđU DETETA I RODITELJA SA KOJIM DETE NE żIVI. U SUDSKOJ PRAKSI NIJE UOBIčAJENO DA SE DECA U BRAKORAZVODNOJ PARNICI RAZDVAJAJU. TO SE DEšAVA RETKO I SAMO U ONIM SITUACIJAMA KADA JE ZAISTA U INTERESU DECE, A ONA SU UGLAVNOM STARIJEG UZRASTA


Sin će pripasti ocu, a ćerka majci. Ponedeljkom i utorkom majka će dovoditi ćerku kod oca od 16 do 19 časova, a četvrtkom i petkom u istom vremenu otac će sina dovoditi kod majke. Sredom se neće viđati. Subotom će majka ćerku dovoditi kod oca od 10 do 19 časova, a otac nedeljom sina majci u istom vremenu. Svaki drugi vikend deca će provoditi kod majke ili oca od petka u 16 časova do nedelje u 18 časova.

Ovako glasi privremena mera o podeljenom starateljstvu, koja je doneta u Trećem osnovnom sudu u brakorazvodnoj parnici. Dečak ima devet, a devojčica sedam godina. Majka ovo dvoje dece i jedna od strana u brakorazvodnoj parnici, kaže da su deca oštećena ovom odlukom jer je sud odbacio mišljenje Centra za socijalni rad, prema kojem bi, kako tvrdi, trebalo da zajedno budu kod majke, a da ih otac viđa po određenom modelu.

"Na predlog supruga, odnosno njegovog punomoćnika, koji su osporili nalaz Centra za socijalni rad, sud je odredio da se veštačenje obavi preko komisije veštaka. Veštačenje je povereno stručnjacima sa Medicinskog fakulteta i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Na osnovu njihovog mišljenja starateljstvo je podeljeno", objašnjava ova majka.

U sudskoj praksi nije uobičajeno da se deca u brakorazvodnoj parnici razdvajaju. To se dešava retko i samo u onim situacijama kada je zaista u interesu dece i ona su uglavnom starijeg uzrasta, navode stručnjaci. Odluka o poveravanju dece na starateljstvo donosi se na osnovu mišljenja Centra za socijalni rad, koji utvrđuje šta je u interesu dece. Ukoliko stranke, odnosno majka ili otac ne prihvate to mišljenje, kažu eksperti u ovoj oblasti sudske prakse, sud nalaže veštačenje. Ono se poverava najčešće instituciji sa dovoljnim brojem stručnjaka, koji mogu da daju svoje mišljenje. To su najčešće bolnica "Dr Laza Lazarević" ili Klinički centar Srbije, dok je Medicinski fakultet krajnja instanca i to u situacijama kada se traži superveštačenje. Na osnovu njihovog nalaza i obrazloženja sud donosi odluku.

Na pitanje kako ovakva sudska odluka može da utiče na razvoj brata i sestre, kao i na njihov međusobni odnos, psiholog Vanja Govorko bez trunke razmišljanja odgovara: "Roditelji su ti koji najviše utiču i koji će uticati na njihov razvoj i međusobni odnos. Sud i svi ostali učesnici u postupku, nemaju toliko važnu ulogu, koliko otac i majka. Međutim učesnici u postupku bi trebalo da imaju vaspitnu ulogu i da roditeljima ukažu da bi bilo dobro da deca odrastaju i provode vreme zajedno, da poznaju jedno drugo. Međutim, često roditelji to ne shvataju i svako pri razvodu vuče na svoju stranu. Razlozi su neplaćanje alimentacije (kada su deca ovako razdvojena nijedan roditelj ne plaća alimentaciju), osveta jednog roditelja drugom, ili je to dečija želja na osnovu bliskosti sa jednim od roditelja do trenutka razvoda".

Roditelji su ti, smatra psiholog, koji iniciraju svoje želje preko dečjih potreba. Ovakvo rešenje ne mora nužno da bude loše, ali sud ne bi razdvojio decu da neko od roditelja čvrsto ne drži svoju stranu, budući da je Centar za socijalni rad procenio da bi deca trebalo da budu zajedno.

"Reč je o situaciji u kojoj roditelj ne uvažava razvojne potrebe svoje dece. Sa druge strane, deca su prilagodljiva, naviknu se. Mala su i misle da tako treba. Prilagođavaju se nečijoj drugoj želji i stavu pred sudom, nemogućnošću dogovora oca i majke. A budući da su tako mali, trebalo bi da žive sa majkom, jer je ona nosilac osnovnih dečjih potreba. Kada dete krene u socijalizaciju, otac prirodno može da preuzme brigu. Važno je da deca provode dosta vremena zajedno i sa jednim roditeljem", smatra Vanja Govorko.

Majka ovih mališana čeka sledeće ročište u ovom predmetu, zakazano za jun 2016. godine sa novim predsedavajućim sudijom, nadajući se drugačijem ishodu.

Izvor: Vebsajt Politika, Danijela Vukosavljević, 16.05.2016.
Naslov: Redakcija