Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU: OD 18. MAJA DO 8. JUNA 2015. GODINE


Republički geodetski zavod započinje javnu raspravu u periodu od 18. maja do 8. juna 2015. godine o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru (dalje: Nacrt zakona).

Zavod poziva predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, sindikata, udruženja poslodavaca, stručne i akademske javnosti, međunarodnih organizacija, civilnog sektora i drugih zainteresovanih učesnika da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će biti organizovana u skladu sa Programom javne rasprave, koji je usvojen.

Nacrt zakona predstaviće članovi Radne grupe obrazovane od predstavnika Republičkog geodetskog zavoda, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Pravnog fakulteta.

Republički geodetski zavod će analizirati pristigle predloge i komentare i na osnovu njih unaprediti tekst Nacrta zakona.

Učesnici u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru komentare mogu dostaviti na elektronsku adresu: pp@rgz.gov.rs

Izvor: Vebsjat Republičkog geodetskog zavoda, 15.05.2015.