Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA U CILJU SPREČAVANJA "RADA NA CRNO"


Elektronski pristup Centralnom registruobaveznog socijalnog osiguranja - CROSO olakšao posao inspektorima rada na terenu

Elektronski pristup Centralnom registruobaveznog socijalnog osiguranja, znatno je olakšao rad inspektora rada, jer inspektor iz kancelarije ima uvid u to koja lica je poslodavac prijavio Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, izjavila je šef Odseka inspekcije rada za Pomoravski okrug, Marina Stanić.

"U Prvom tomesečju ove godine, u cilju realizacije strategije suzbijanja sive ekonomije i rada na crno, u Pomoravskom okrugu, u 247 inspekcijskih nadzora iz oblasti radnih odnosa, od 1.340 zatečenih lica na radu, bez zaključenog ugovora o radu ili dugog ugovora radilo je 213 osoba. Poslodavci su, posle kontrole inspektora, zasnovali radni odnos sa 206 radnika", navela je Stanić.

Ona je napomenula da je najizraženija pojava "rada na crno" u oblastima građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva, uslužnih delatnosti, obezbeđenja imovine i lica i usluga čišćenja.

Stanićeva podseća da su novine u Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon), donele i nova ovlašćenja inspektora rada. Ukoliko poslodavac nema dokumentaciju o pravnom osnovu angažovanja radnika, može biti kažnjen na licu mesta novčanom kaznom od 50.000 dinara za preduzetnike, 100.000 dinara za pravna lica i 10.000 dinara za odgovorna lica.

Ove godine inspektori su podneli Pekršajnom sudu 16 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i to samo protiv poslodavaca koji nisu postupili po rešenju kojim su inspektori nalagali otklanjanje utvrđene povrede Zakona. Radi se o prekršajima za koje je propisana novčana kazna za pravna lica u iznosu od 800.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorna lica od 50.000 do 150.000, a za preduzetnike od 300.000 do 500.000 dinara, precizirala je ona.

Kada je reč o zahtevima stranaka u vezi povreda prava iz radnog odnosa, najčešća su: neuručen otkaz ugovora o radu, zadržavanje radne knjižice, odjava sa obaveznog socijalnog osiguranja, neisplaćene zarade i naknade zarada i putnih troškova i vraćanje na rad. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.05.2015.