Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: DO KRAJA MAJA 2015. GODINE


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, najavila je da će program racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru javnosti biti predočen za sedam do 10 dana.

Program racionalizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, kako je navela, veoma je značajan i prerastao je u program modernizacije javne uprave. Ona je uputila poziv nevladinim organizacijama da pomognu predstavnicima Vlade Republike Srbije i aktivno se uključe u ovaj proces.

Građani i predstavnici civilnog društva osetiće razliku u funkcionisanju javne uprave tek na početku sledeće godine, dodala je ministarka.

Udovički je navela i da će biti izmenjen Zakon o platama državnihslužbenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014), tako da će finansijske kontrole u ovom segmentu moći da se planiraju 2016. godine.

Ona je, takođe, rekla i da će krajem maja u javnoj raspravi biti i Zakon o opštem upravnom postupku("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) i istakla da će nedavno usvojeni Zakon o inspekcijskom nadzoru("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) biti neverovatno složen za sprovođenje.

"Moramo da nateramo 12 ministarstava i 39 uprava da počnu da sarađuju", dodala je Udovički.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.05.2015.