Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV: Izmenama Pravilnika biće precizirano da se prodaja pekarskih proizvoda "u tanjiru" ne smatra posebnom uslugom na koju se obračunava PDV od 20 odsto


Pecivo i jogurt koji kupite u pekari koštaće isto bilo da ga jedete odmah, ili ga nosite kući. Pekari zato nemaju opravdanih razloga za podizanje cena jer će ovi proizvodi, kao i do sada, biti oporezovani po stopi od 10 odsto.

Polemiku oko ove teme u javnosti su pokrenule računovođe zbog dileme da li se služenje hrane u pekarama smatra uslugom koja se oporezuje po višoj stopi.

U Srbiji prema podacima Unije pekara posluje između sedam i po i osam hiljada pekara, mnoge u radnjama imaju i prostor gde kupci mogu da pojedu hranu koju su kupili.

Prema informacijama Ministarstva finansija, pekari ali i potrošači nemaju razloga za brigu.

Prodaja peciva "u tanjiru" ne smatra se posebnom uslugom na koju se obračunava PDV od 20 odsto – kažu u Ministarstvu finansija. To će biti precizirano već pripremljenim izmenama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Sl. glasnik RS", br. 108/2004, 130/2004 - ispr., 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015 i 109/2016) koji će narednih dana biti objavljen.

U Ministarstvu napominju da se prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) promet hleba, pekarskih proizvoda kao i mleka i mlečnih proizvoda oporezuje po posebnoj, nižoj poreskoj stopi. A tako će ostati i ubuduće.

Burek, pecivo ili jogurt oporezuju se po posebnoj (nižoj) stopi PDV-a. Bez obzira na to da li će ga kupac konzumirati na licu mesta u pekari, na putu do kuće ili kod kuće. Ne postoji opravdani razlog za poskupljenje navedenih proizvoda – navode u Ministarstvu finansija.

Kako je zapravo došlo do nedoumica oko tumačenja propisa koji su na snazi još od 2005. godine? Tada je ustanovljeno da se pekarski proizvoda oporezuju po stopi od 10 odsto, a usluge (poput keteringa, restorana) po stopi od 20 odsto. Od 1. aprila 2017. godine stupile su na snagu nove odredbe Zakona zbog kojih je bilo potrebno bliže definisati šta se smatra "predajom jela i pića za konzumaciju na lisu mesta".

Zbog lošeg prevoda evropskih propisa promenjen je smisao definicije pa je nastala zbrka. Pekari, odnosno knjigovođe pogrešno su obavešteni da će se za konzumaciju peciva u pekari naplaćivati poreska stopa od 20 odsto. 

Izvor: Vebsajt Politika, I. Albunović, 13.04.2017.
Naslov: Redakcija