Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: • Poverenik pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog zahteva da se policijskoj upravi jednog grada dostave lični podaci građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre "F" •


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je na osnovu člana 54 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon) postupak nadzora nad primenom tog Zakona od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Postupak je pokrenut povodom obraćanja zdravstvene ustanove od koje je policijska uprava njenog grada zatražila da dostavi lične podatke građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre "F". U aktu policijske uprave kojim se podaci zahtevaju navedeno je da su potrebni "kako bi se moglo postupiti po Uputstvu o načinu organizacije i vršenju unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru, i kako bi se na adekvatan način ažurirao dosije sektora".

Poverenik ocenjuje da je navedena obrada podataka o ličnosti građana najblaže rečeno ekstremno problematična i sa stanovišta svrhe i srazmere, i pogotovo sa stanovišta dopuštenosti, odnosno zakonitosti.

"F" dijagnoza obuhvata veliki broj, nekoliko stotina bolesti ili devijacija duha i svesti, (npr. Alchajmerova i Parkinsonova bolest, šizofrenija, depresija, manije, fobije ali i hipohondrije, reakcije na stres, problemi vezani za konzumiranje alkohola i nikotina, poremećaji hranjenja, bulimija i anoreksija, noćne more i strahovi, mesečarenje, nedostatak seksualne želje, transseksualizam...), dakle, podataka od kojih je za veliku većinu teško i pretpostaviti smisao i svrhu odnosno srazmeru obrade od strane policije.

A nezavisno od svrhe i smisla izvesno je da se obrada podataka o ličnosti uopšte, a pogotovo naročito osetljivih podataka, kao što su medicinski ne može zasnivati na podzakonskom aktu, kao što je uputstvo. Obrada podataka o ličnosti valjan pravni osnov može imati samo u Zakonu, a u konkretnom slučaju obrada podataka ne samo da nema osnov u nekom Zakonu već je direktno suprotno odredbama nekoliko zakona - Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013).

U skladu sa navedenim, Poverenik je od MUP-a zahtevao da mu u roku od 8 dana dostavi predmetno Uputstvo o načinu organizacije i vršenja unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru, kao i odgovore na sledeća pitanja:

- po kom pravnom osnovu se vrši navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana;

- u koju svrhu se vrši navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana;

- da li se navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana vrši i na teritoriji drugih policijskih uprava;

- da li, s obzirom da se traži ažuriranje, dosijei bezbednosnih sektora MUP, već sadrže predmetne podatke o ličnosti građana.

Po okončanju nadzora Poverenik će, o rezultatima nadzora kao i merama koje će preduzeti obavestiti javnost.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 13.04.2017.
Naslov: Redakcija