Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: • U porastu broj zahteva za umanjenje računa za struju. U prva dva meseca 2017. godine olakšice je dobilo 55 hiljada najugroženijih porodica •


U prva dva meseca 2017. godine olakšice za struju dobilo je 55 hiljada najugroženijih porodica u Srbiji. Iako ih je za trećinu više nego u istom periodu 2016. godine taj broj je još nedovoljan. Ali, konačno su socijalno ugroženi građani, upoznati sa tim povlasticama pa u lokalnim samoupravama beleže blagi porast zahteva za umanjenje računa za struju.

Prosečna, mesečna potrošnja struje jednog domaćinstva je oko 400 kilovat sati. Tako da 120 do 250 kilovata, koliko socijalno ugroženi dobijaju besplatno, značajno umanjuje trošak za struju.

Novom Uredbom o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik i 88/2016 - dr. pravilnik - dalje: Pravilnik), koja je doneta prošle godine, malo je olakšana i procedura podnošnja zahteva za te povlastice.

"Broj kupaca koji ostvaruju status energetski ugroženog kupca, se povećava iz meseca u mesec. U januaru je taj broj iznosio oko 1. 090 kupaca koji su stekli pravo na mesečno umanjenje obaveza. u februaru je taj broj iznosio 1.240, u martu 1.340 kupaca", kaže Nadica Šalinger iz odeljenja za društvene delatnosti grada Leskovca.

Realizaciju tog posla prati i Svetska banka. U Ministarstvu energetike svakog meseca ažuriraju Bazu korisnika socijalnih energetskih povlastica i liste za umanjenje računa šalju EPS-u.

"Trenutna situacija je da je za mesec februar status energetski zaštićenog kupca steklo oko 55 hiljada kupaca od kojih je 53 hiljade iskoristilo svoje pravo. Kada kažem iskoristilo znači da nisu potrošili više od granica koje su definisane Uredbom. Očekujemo da on dostigne nivo iz prošle godine ako ne i veći", kaže Radovan Stanić iz EPS-a.

Za te namene, u ovogodišnjem budžetu izdvojeno je milijardu i 150 miliona dinara.

Uz veće angažovanje lokalnih vlasti, olakšice za struju mogle bi biti odobrene za bar 200 hiljada najsiromašnijih porodica.

Izvor: Vebsajt Novosti, 16.04.2017.
Naslov. Redakcija