Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BIRAČKA PRAVA I SLOBODE REGULISANI SU USTAVOM RS, KRIVIČNIM ZAKONIKOM I ZAKONOM O IZBORU NARODNIH POSLANIKA: NIKO NE MOżE PRIMORAVATI GRAđANE DA IZAđU NA IZBORE, NITI IH MOżE POZIVATI NA ODGOVORNOST ZBOG TOGA šTO NISU IZAšLI NA IZBORE


Republička izborna komisija saopštila je da je nepostojeća organizacija, koja se potpisuje kao "Centar za monitorng i istraživanje Republike Srbije" i pritom neovlašćeno koristi grb Republike Srbije, uznemirila veći broj građana time što im je slala pismena obaveštenja da će prekršajno odgovarati ako 24. aprila 2016. godine ne izađu na izbore.

Republička izborna komisija najoštrije osuđuje ovakvo ponašanje i ukazuje da Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) predviđa da su izbori slobodni.

- To znači da svaki birač sam odlučuje da li će izaći na glasanje, a ako izađe na glasanje, birač je vlastan da sam izabere da li će glasati za neku izbornu listu ili će napraviti nevažeći glasački listić - precizira se u saopštenju RIK-a.

RIK takođe ističe da niko ne može primoravati građane da izađu na izbore, niti ih može pozivati na odgovornost zbog toga što nisu izašli na izbore.

RIK ukazuje i da član 106. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon) predviđa krivičnu odgovornost za svakog ko posle obavljenih izbora pozove birača da kaže kako je glasao ili zašto nije glasao.

Takođe član 155. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) zabranjuje da se birači primoravaju da izlaze na glasanje, navodi se u saopštenju koje je prosleđeno iz Narodne skupšitne Republike Srbije.

ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon)

Član 106

Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine kazniće se za krivično delo:

1. ko posle obavljenih izbora za izbor poslanika pozove birača na odgovornost zbog glasanja ili zahteva od njega da kaže kako je glasao ili zašto nije glasao,

2. ko na izborima za izbor poslanika glasa umesto drugog birača pod njegovim imenom ili na istom glasanju glasa dva ili više puta,

3. ko na izborima za poslanike uništi, ošteti, oduzme ili prikrije glasački listić kojim je obavljeno glasanje, neku od isprava o izborima ili bilo koji predmet namenjen izborima ili glasanju.

Ako delo iz stava 1. ovog člana učini član Republičke izborne komisije, član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa navedenim izborima - kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Povreda prava glasanja

Član 155

(1) Ko drugog u nameri da mu onemogući vršenje prava glasanja, protivzakonito ne upiše u spisak glasača, izbriše iz tog spiska ili ga na drugi protivpravan način spreči ili omete da glasa, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ko silom ili pretnjom prinudi drugog da na izborima, glasanju o opozivu ili na referendumu vrši ili ne vrši pravo glasanja ili da glasa za ili protiv određenog kandidata odnosno predloga, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.04.2016.
Naslov: Redakcija