Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA: PREDSTAVLJENI NOVI SISTEMI ZA ALTERNATIVNE SANKCIJE - "ELEKTRONSKI SISTEM PREVENCIJE NASILJA U PORODICI" I ELEKTRONSKI NADZOR ZA KONTROLU LEčENJA ALKOHOLIZMA


Srbija bi sledeće godine mogla da bude prva zemlja u regionu, a peta u čitavoj Evropi u kojoj bi se uz pomoć elektronskog nadzora štitile žrtve nasilja, ali i kontrolisale osobe kojima je izrečena mera lečenja od alkoholizma.

Pilot-projekat Ministarstva pravde, koji je besplatan, u narednih nekoliko meseci obuhvatiće testiranje opreme i obuku zaposlenih, a sve u cilju obezbeđenja osećaja veće sigurnosti žrtve i boljeg nadzora nasilnika i zavisnika. To će pokazati da li je ovakav sistem potreban našoj zemlji.

Sudeći prema onome što je u četvrtak, 14. aprila 2016. godine, moglo da se čuje na prezentaciji projekta u beogradskom Okružnom zatvoru, kojoj je prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković, najverovatnije je da će biti deo alternativnog izvršenja krivičnih sankcija, pošto je "dosadašnji način kontrole ovih mera bio suviše lak za izvrgavanje i izbegavanje".

"Elektronski sistem prevencije nasilja u porodici" sastoji se od GPS uređaja koji će sa sobom nositi i žrtva i nasilnik, s tim što će nasilnik nositi i nanogicu. Svako njihovo kretanje pratiće se iz Centra za nadzor, a sudskom odlukom znaće se u kojim zonama grada će nasilniku biti zabranjen pristup, kao i na kojoj najmanjoj udaljenosti će uvek morati da bude udaljen od žrtve.

- U slučaju da dođu na udaljenost manju od dozvoljene, i jednom i drugom će se aktivirati uređaji i počeće da trepću crvenim svetlom. U istom trenutku alarm će se oglasiti i u Centru, čiji zaposleni će odmah pozvati osuđenika i upozoriti ga da se suviše približio. Kontakt će se uspostaviti i sa žrtvom, koja će postupiti po savetima koje bude dobila. Može da se desi da to približavanje bude slučajno, da se sretnu u delu grada koji nije zabranjen za osuđenika - kažu u Ministarstvu pravde.

Osobe kojima je izrečena kazna kućnog zatvora zbog izvršenja nekog lakšeg krivičnog dela, a kojima je uz to izrečena i mera lečenja od alkoholizma, odvikavanje bi mogli da sprovode i kod kuće, umesto u bolnici, kao što je to sada slučaj. Uz pomoć specijalne opreme, koja bi bila instalirana u stanu okrivljenog, moglo bi da se kontroliše da li konzumira alkohol ili ne.

- Aparat se, između ostalog sastoji od duvaljke, slične onoj koji koristi saobraćajna policija prilikom alko-testa i kamere. U tačno određeno vreme, nekoliko puta dnevno oglašavao bi se alarm, koji bi bio znak okrivljenom da mora da duva. Posle nekoliko trenutaka, zaposlenom u Centru za nadzor na ekranu bi se prikazala sa leve strane slika okrivljenog, a sa desne slika osobe koja duva. Tako bi se sprečila zloupotreba, da umesto okrivljenog duva neko drugi. U isto vreme prikazao bi se i procenat alkohola u krvi. Tolerancija je 0,01 promil - navode u Ministarstvu.

Ministar Selaković je naglasio da je reč o najsavremenijim uređajima, zahvaljujući kojima je moguće pratiti kretanje i nasilnika i žrtve i da će se na taj način sprečiti svaki bliži kontakt, pa samim tim i nasilje.

- U predlogu budžeta za 2017. godinu biće i predlog nabavke ove opreme, koja je veoma skupa, a na osnovu donetih sudskih presuda utvrdiće se koliko će tih aparata biti dovoljno - rekao je ministar. - Sistem će moći da se primeni i na one kojima je zabranjeno prisustvo sportskim manifestacijama.

Izvor: Vebsajt Novosti, Nataša Bijelić, 15.04.2016.
Naslov: Redakcija