Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: USTAVNI SUD UTVRDIO DA ODREDBA čLANA 17. PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAčINU OSTVARIVANJA PRAVA DETETA U OBLASTI FINANSIJSKE PODRšKE PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA NIJE BILA U SAGLASNOSTI SA ZAKONOM. UTVRđENO JE I DA ODREDBE čLANA 35. STAV 1. TAč. 1. I 2. ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIšTIMA U OPšTINI SOKOBANJA NISU U SAGLASNOSTI SA ZAKONOM


Ustavni sud je, na sednicama održanim 14. aprila 2016. godine, kojima je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- utvrdio da odredba člana 17. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda("Sl. list grada Beograda", br. 57/2013 i 62/2014) u vreme važenja nije bila u saglasnosti sa zakonom.

Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti Odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013 i 51/2014). Sud je odbacio zahtev za "obustavu primene" navedene Odluke i navedenog Pravilnika. (predmet IUo-598/2014)

- utvrdio da odredbe člana 35. stav 1. tač. 1. i 2. Odluke o javnim parkiralištima ("Sl. list opštine Sokobanja", br. 2/2010) nisu u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 22. navedene Odluke i za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti člana 34. iste odluke. (predmet IUo-546/2014).

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 14.04.2016.
Naslov: Redakcija