Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: PREKRšAJNE KAZNE ZA FIZIčKO LICE ZA KORIšćENJE MOBILNOG TELEFONA ILI NEVEZIVANJE POJASA TOKOM VOżNJE IZNOSIćE PO 10.000 DINARA. NOVIM ZAKONOM VOżNJA ZAUSTAVNOM TRAKOM NA AUTOPUTU PREDSTAVLJAćE BLAżI PREKRšAJ, KOJI ćE BITI SANKCIONISAN IZNOSOM OD 6.000 DINARA


Kazne za korišćenje mobilnog telefona ili nevezivanje pojasa tokom vožnje uskoro će biti duplo veće i iznosiće po 10.000 dinara.

Ove novine predviđene su budućim izmenama Zakonao bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US)koje bi trebalo da budu usvojene nakon formiranja navog saziva Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije.

U saobraćajnoj policiji ističu da su strože kazne za ova dva prekršaja uvedene kako bi se smanjio broj nesreća.

- Utvrđeno je da su korišćenje mobilnih telefona i nevezivanje pojasa procentualno dva najčešća uzroka saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama - objašnjavaju u saobraćajnoj policiji.

I kada nove kazne stupe na snagu prekršilac će imati mogućnost da u roku od osam dana plati upola manju kaznu, odnosno 5.000 dinara.

- Korišćenje mobilnog kažnjivo je i kad vozač telefonira, kuca poruke ili drži telefon dok vozilo stoji na semaforu. Dakle, bilo kakvo korišćenje ruku zbog mobilnog tokom vožnje je prekršaj. Jedino je dozvoljeno korišćenje hendsfri uređaja - naglašavaju u saobraćajnoj policiji.

Na Saobraćajnom fakultetu pozdravljaju oštrije sankcije.

- Za stavljanje pojasa potrebno je najviše pet sekundi, a ko to ne uradi nije ništa drugo nego bahat i treba da bude kažnjen sa 10.000 dinara - kaže profesor Milan Vujanić.

On čak smatra da bi kazna za korišćenje mobilnog trebalo da bude još veća.

- Samo skretanje pogleda ka mobilnom telefonu traje 0,3 sekundi, a to je pri brzini od 60 kilometara na sat pet metara. Vraćanje pogleda sa telefona na put traje isto 0,3 sekundi. To znači da samo pri pogledu na telefon vozač ne vidi šta se događa na 10 metara puta - objašnjava Vujanić, koji se zato zalaže i za zabranu hendsfri uređaja.

Istovremeno, novi Zakon predvideće znatno blaže kazne za vožnju zaustavnom trakom na autoputu.

- Trenutno se takva vožnja smatra nasilničkom i kažnjava se oduzimanje dozvole na osam meseci, sa 14 kaznenih bodova i novčano od 100.000 do 120.000 dinara, pa su se mnogi prekršioci žalili Ustavnom sudu. Zato će ovo biti u rangu blažih prekršaja i kažnjivo sa 6.000 dinara - kažu u policiji.

Izvor: Vebsajt Blic, Marko Tašković, 15.04.2016.
Naslov: Redakcija