Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA O PRIMENI ČLANA 67. STAV 4. ZAKONA O TURIZMU: REGISTRACIJA, ISTICANJE I OGLAšAVANJE POSLOVNOG IMENA KAO I OZNAKE PRUżAOCA UGOSTITELJSKIH USLUGA, MOżE DA SADRżI REčI KOJE UKAZUJU SAMO NA JEDNU VRSTU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA KOJA UPUćUJE NA PRETEżNU DELATNOST KOJA SE U TOM OBJEKTU I PRUżA


U vezi sa primenom spornog člana 67. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 - dalje: Zakon) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je Mišljenje o njegovoj primeni.

Članom 67. stav 4. Zakona ograničava se pravo da poslovno ime, firma Idrugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajućaorganizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga sadrži reči kojeukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Kada su u pitanju ugostiteljski objekti, u kojima se obavlja delatnost pružanja usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, u skladu sa ovim zakonom, kao i pružanje usluge smeštaja u objektima, koji se po posebnom postupku ne razvrstavaju u kategoriju, ukazuje se na sledeće:

Smisao propisivanja navedene norme bio je da sprečava dovođenje u zabludu korisnika, obezbedi ispunjenost uslova u delu propisanih minimalno tehničkih uslova u skladu sa pretežnom delatnošću koja se u objektu obavlja, čime se podiže kvalitet svake posebne vrste ugostiteljskog objekta.

Ukoliko ugostitelj pruža uslugu u vrsti koja je i sadržana u poslovnom imenu, na način propisan Zakonom i ukoliko ispunjava sve minimalno tehničke uslove propisane za tu vrstu ugostiteljskog objekata, na taj način se ne daju netačna obaveštenja, niti se stvara pogrešan utisak i potrošač se ne dovodi u zabludu.

Shodno svemu napred navedenom, u vezi sa primenom spornog člana 67. stav 4. Zakona, Ministarstvo je mišljenja da registracija, isticanje i oglašavanje poslovnog imena, firme i drugog naziva, naziva ogranka, prostora van poslovnog sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinica, kao i oznake pružaoca ugostiteljskih usluga, može da sadrži reči koje ukazuju samo na jednu vrstu ugostiteljskog objekta koja upućuje na pretežnu delatnost koja se u tom objektu i pruža.

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)

4. Vrste ugostiteljskih objekata

Član 67 stav 4

Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 15.04.2016.
Naslov: Redakcija