Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

- Sa građevinskom dozvolom sagradio sam vikendicu, pa istu sa drugom građevinskom dozvolom dogradio. Objekat je zahvatio 0,87 metara kvadratnih (manje od 1 metar kvadratni) komšijskog placa, sa čim je komšija usmeno saglasan, a ja sam njemu ustupio 2,25 metara kvadratnih od mog placa, kako bi on proširio ulaz u svoj posed. Geo služba je na snimku konstatovala tih 0,87 metara kvadratnih. Zahtev za legalizaciju podneo sam 2013. godine. Šta dalje?

Ako ispunjavate prethodne uslove, nadležni organ će vam naložiti i dostavljanje dokaza o rešenim imovinskopravnim odnosima na zemljištu, u skladu sa članom 10. Zakona. Kada sa komšijom uredite odnose, koji podrazumevaju i formiranje parcele, nadležni organ će nastaviti dalji postupak ozakonjenja.

- Kupio sam garsonjeru u Ulici Patrisa Lumumbe 21, Karaburma. Izvođača više nigde nema. Radi se o nadogradnji na stari deo zgrade. Kako legalizovati? Šta je potrebno?

U pitanju niste naveli da li ste po ranijem Zakonu o legalizaciji objekata ili nekom zakonu pre njega podneli zahtev. Ako zahtev nije podnet, tada će građevinska inspekcija izaći na lice mesta i evidentirati radove izvedene bez građevinske dozvole. Dalji postupak je propisan Zakonom o ozakonjenju objekata, a vama će dopis uputiti nadležni organ za ozakonjenje u kome će navesti koju dokumentaciju, odnosno dokaze dostavljate u daljem postupku.

- Zgrada, stambeno-poslovna, ima nekoliko poslovnih prostorija - lokala i nekoliko stanova. U katastru nepokretnosti u rubrici "Poslovni status objekta" upisano je "Objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju". Jedan broj stanova stanari su otkupili dok su oni bili u društvenoj svojini. Kupci otkupljenih stanova su u rubrici "Vrsta prava - oblik svojine" ubeleženi "svojina - privatna". Vlasnici poslovnih prostorija - lokala i stanari neotkupljenih stanova ubeleženi su kao "držaoci". Da li ova zgrada mora da se legalizuje? Da li se današnji kupac poslovne prostorije - lokala, a bez legalizacije zgrade umesto "držalac" može upisati kao "svojina - privatna".

Zgrada i svi posebni delovi zgrade: stanovi i lokali su predmet ozakonjenja, s obzirom na to da su izgrađeni bez građevinske dozvole. Postupak je propisan Zakonom, a prvo će biti ozakonjena zgrada, a po pravnosnažnosti tog rešenja, stiču se uslovi za donošenje pojedinačnih rešenja o ozakonjenju stanova i lokala. Postupak se vodi u odnosu na investitora izgradnje, ako je poznat i dostupan.

- Živim u selu Rasnoj (Požega), a vaš odgovor će mnogima dobro doći da vide šta rade lokalne samouprave. Izgradio sam objekat 1965. godine u selu, u kojem je svinjac, kokošinjac, metlarnica, ostava za stočnu hranu, letnja kuhinja, ostava za drva, sve pod jednim krovom. Koliko košta legalizacija? Objekti nisu ucrtani u katastar. Otišao sam u opštinu da prijavim legalizaciju, treba da platim privatnom geometru 13.000 + 13.000 = 26.000 dinara, državnim geometrima da upišu objekat 10.500 + 10.500 = 21.000 dinara, građevinskom odeljenju opštine 6.000 + 6.000 = 12.000 dinara. Neka vaš odgovor posluži mnogima, da li su opština i država u pravu? Jedno pišu, drugo rade sa građanima.

Ako se radi o jednom objektu, koji se može označiti kao pomoćni, onda je taksa za ozakonjenje 5.000 dinara, bez obzira na površinu postojećeg objekta.

- Moja majka je kupila stan u Rakovici od A.G. i ugovor o kupoprodaji stana je zaključen sa DP HGP "Rekord" 1994. godine i overen kod Drugog opštinskog suda. Majka nije znala da je trebalo stan odmah da prevede na sebe i na to niko nije obraćao pažnju, dok ja nisam pre dva meseca slučajno pogledao taj ugovor i tražio joj vlasnički list, a ona rekla da nema ništa više u vezi sa stanom. Tada smo preko interneta ustanovili da je vlasnik i dalje Beogradska zajednica stanovanja. Kontaktirali smo s katastarom i objasnili sve, ali oni traže i originalni ugovor ili overenu kopiju ugovora A.G. od koje firme je on kupio stan, a to je u to vreme bila Beogradska zajednica stanovanja koja je 1990. godine postala Gradsko stambeno preduzeće Beograd. Od A.G. nema ni traga ni glasa i već dva meseca pokušavamo da nešto saznamo o njemu, ili da dođemo do njegovog originalnog ugovora o kupovini stana od navedene BZS, ali bezuspešno.

Potrebno je utvrditi ko je pravni sledbenik Beogradske zajednice stanovanja i u njihovoj arhivi potražiti original ugovora o prodaji.
- Posedujem zemljište na selu od 80 ari, na njemu imam sagrađenu stambenu zgradu u kojoj živi moj sin sa porodicom. Manji stambeni objekat u kojem žive moji roditelji, stara gradnja pre 45 godina. Stambeni objekat u izgradnji 10h10, gradnja započeta pre pet godina - pod krovom je. Pomoćni objekat štala 10h5, gde se nalazi prostor za krupniju stoku, svinjac, kokošinjac, drvara i dr.

Šta da radim, jer sam podneo prijavu pre nekoliko godina za legalizaciju za dve kuće, bez započetog objekta i štale? Kakvi su propisi za sela da bi se izvršila legalizacija i koliko bi me to koštalo?

Predmet ozakonjenja su svi objekti izgrađeni bez građevinske dozvole koji su u stepenu izgrađenosti i završenosti propisanoj zakonom. U vašem slučaju, taksa se plaća za svaki objekat pojedinačno, i to za objekte do 100 m2 taksa će iznositi 5.000 dinara, a za objekte od 100 m2 do 200 m2 taksa za ozakonjenje iznosi 15.000 dinara.

- Stambena zgrada od 50 stanova i devet lokala izgrađena je na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju. Zgrada se koristi oko 20 godina, iako nema upotrebnu dozvolu. Nad investitorom je pravosnažno okončan stečajni postupak i brisan je iz svih evidencija.

Prilikom gradnje objekta došlo je do izvesnog odstupanja od građevinske dozvole i potvrđenog projekta. Da li se ova zgrada može ozakoniti primenom čl. 6 stav 2 Zakona, s obzirom na odstupanje od građevinske dozvole i proteka pri gradnji i s obzirom na to da je sada nemoguće pribaviti upotrebnu dozvolu?

Da li je za ozakonjenje ovog objekta dovoljno da Skupština stanara (pošto nema investitora) uz zahtev za ozakonjenje dostavi elaborat geodetskih radova (čl. 11 stav 1 Zakona)?

Da li vlasnici delova zgrade (vlasnici stanova i lokala) mogu ozakoniti stanove i lokale bez ozakonjenja objekta (zgrade) uz pribavljanje izveštaja o zatečenom stanju za stan ili lokal i uz elaborat geodetskih radova za celu zgradu?

Na osnovu vaših navoda potrebno je prvo ozakoniti zgradu, a tek potom sve posebne delove zgrade - stanove i lokale. Nadležni organ će utvrditi vrstu tehničkog dokumenta koji se mora izraditi, s obzirom na površinu i spratnost postojećeg objekta.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 15.04.2016.
Naslov: Redakcija