Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Poverenica traži ukidanje zabrane zapošljavanja


Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković zatražila je ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru koja je, kako je ocenila, u najvećoj meri pogodila žene.

Jankovićeva je preporučila ukidanje ili izmenu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 81/2016 - odluka US i 95/2018 - dalje: Zakon) koji je, kako navodi, izazvao veliki problem u funkcionisanju državne uprave, ali i uopšte na tržištu rada.

Zakon je negativno uticao na žene jer su posle trudničkog i porodiljskog bolovanja uglavnom ostajale bez posla, rekla je Poverenica.

"Taj Zakon je doveo do toga da većina žena nije imala priliku da nastavi s radom nakon povratka sa porodiljskog odsustva i nemam dilemu da to mora biti jedna od urgentnih mera koje treba kreatori politika da izmene", rekla je Jankovićeva.

Prema njenim rečima, najčešći slučajevi koji se tiču diskriminacije na tržištu rada vezani su za žene nakon povratka sa porodiljskog koje, kaže, bivaju premeštene na niža radna mesta, niže plaćene položaje, a u najdrastičnijim slučajevima dobijaju i otkaz.

"Govorimo o tome kako je demografska struktura nepovoljna i tražimo mere za podsticaje rađanja, a onda nam se na tržištu rada dešava da žene nakon povratka sa porodiljskog bivaju diskriminisane. Ženama nakon povratka sa porodiljskoj potrebna je podrška čitavog društva", podvukla je Jankovićeva.

Istakla je da je prema istraživanju koje je uradio Kabinet ministarke bez portfelja za demografsku i populacionu politiku, ženama za odluku o rađanju osim ekonomske nezavisnosti i sigurnog posla, jako važno i fleksibilno radno vreme.

"Nadam se da će ovaj Zakon uskoro biti promenjen, to je naša preporuka na kojoj ćemo insistirati. Takođe, poslaćemo i inicijativu Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu da se hitno ovaj Zakon ukine jer je zaista sada jedan ogroman problem u praksi", rekla je Janković.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.03.2019.
Naslov: Redakcija