Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA: PREDLOGOM ZAKONA PREDVIđENO USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE ELEKTRONSKE KONTAKTNE TAčKE (JEKT) PUTEM KOJE ZAINTERESOVANA LICA MOGU BESPLATNO DA SE OBAVESTE O USLOVIMA ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA PRUżANJE USLUGA U REPUBLICI SRBIJI I DRżAVAMA EVROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA. PORED TOGA, ON UREđUJE I ADMINISTRATIVNU SARADNJU SA DRżAVAMA EEP, KAO I GARANCIJE VISOKOG STEPENA BEZBEDNOSTI I KVALITETA USLUGA


Usvajanjem Predloga zakona u uslugama, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, bio bi poslat dobar signal da Srbija unapređuje mehanizme koji uređuju pravo na poslovno nastanjivanje i olakšavaju slobodu pružanja usluga iz Poglavlja 3 u skladu sa evropskim pravom, rekao je Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU.

Predlogom zakona je predviđeno uspostavljanje Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT) pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija putem koje zainteresovana lica mogu besplatno da se obaveste o uslovima za dobijanje saglasnosti za pružanje usluga u Republici Srbiji i državama Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Pored toga, on uređuje i administrativnu saradnju sa državama EEP, kao i garancije visokog stepena bezbednosti i kvaliteta usluga.

Građanima i preduzećima u Evropskoj uniji je, takođe, na raspolaganju besplatna on-lajn platforma Solvit koja im omogućava da prijave administrativne prepreke koje koče njihovo poslovanje u bilo kojoj zemlji EU, nastale usled nepravednih ili diskriminatornih pravila ili kršenja odluka EU.

"U Srbiji bi platforma kao što je Solvit primenu ovog i drugih zakona učinila znatno efikasnijom i ažurnijom. Istovremeno bi se ubrzale procedure, a građanima i privredi značajno uštedeli vreme i novac. Koristi od ovakvog sistema naši građani će moći da osete tek kada Srbija postane članica EU, ali bi se što bržim usvajanjem Zakona o uslugama omogućilo da naša privreda i pre članstva dobije podršku za poslovanje kroz ovakav jedinstveni šalter kao što je JEKT", naglašava Lazarević.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 17.03.2016.
Naslov: Redakcija