Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O METROLOGIJI I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA: UREđUJE SE ORGANIZACIJA POSLOVA METROLOGIJE, ZAKONSKE MERNE JEDINICE I ETALONI RS, STAVLJANJE NA TRżIšTE, KAO I UPOTREBA MERILA, OCENJIVANJE USAGLAšENOSTI MERILA SA PROPISANIM ZAHTEVIMA, PRETHODNO UPAKOVANI PROIZVODI, VAżENJE INOSTRANIH ZNAKOVA I DOKUMENATA, NADZOR, KAO I DRUGA PITANJA OD ZNAčAJA ZA METROLOGIJU. UVEDEN POJAM PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI IMAJU ISTU OBAVEZU, KAO UVOZNICI I PROIZVOđAčI, KADA STAVLJAJU NA UPOTREBU PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA


Predstavnici Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, na sastanku u Privrednoj komori Srbije (PKS), informisali su privrednike o najznačajnijim novinama u Zakonu o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) i Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), koji su stupili na snagu 4. marta 2016. godine.

Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale, predstavila je novi Zakon o metrologiji, kojim se uređuje organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje na tržište, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje inostranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Odredbe ovog Zakona kojima se uređuje zakonska kontrola merila, primenjuju se na merila koja se upotrebljavaju za merenje u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga.

Odredbe ovog Zakona kojima se uređuju uslovi za stavljanje merila na tržište, odnosno njeno isporučivanje na tržište, kao i upotrebu primenjuju se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo.

Odredbe ovog Zakona primenjuju se i na oblast obdrane, osim planiranja, organizovanja, sprovođenja i nadzora metrološke delatnosti koja se obavlja za specifične potrebe odbrane, što ure uređuje ministar nadležan za poslove odbrane.

Danka Pavlović, šef Odseka za kontrolu predmeta od dragocenih metala Direkcije za mere i dragocene metale, predstavila je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, napomenuvši da će on doprineti uvođenju pojma privrednih subjekata koji imaju istu obavezu, kao uvoznici i proizvođači, kada stavljaju na upotrebu predmete od dragocenih metala.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale pozvali su članove Grupacije za metrologiju da se aktivno uključe u rad na izradi podzakonskih akata definisanih ovim zakonima.

Napomenuto je i da je novim Zakonom o metrologiji Direkcija za mere i dragocene metale nadležna za poslove ovlašćivanja tela za obavljanje poslova overavanja merila, a sva ovlašćena tela i zainteresovane strane pozvana su da učestvuju na Godišnjem sastanku ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila, koji će biti održan 30. marta 2016. godine u Klubu poslanika.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Udruženja zlatara Srbije i Opšteg udruženja zlatara Beograda.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 17.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija