Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE AżURIRALA MODELE KONKURSNIH DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI, RESTRIKTIVNI, KVALIFIKACIONI I POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI


U skladu sa članom 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Pravilnikom o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015) Uprava za javne nabavke je ažurirala modele konkursnih dokumentacija za otvoreni postupak, restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak i postupak javne nabavke male vrednosti.

Model konkursne dokumentacije za otvoreni postupak preuzmite ovde.

Model konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke male vrednosti preuzmite ovde.

Model konkursne dokumentacije za restriktivni postupak:

1. Model konkursne dokumentacije za prvu fazu restriktivnog postupka preuzmite ovde

2. Model konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka preuzmite ovde

Model konkursne dokumentacije za kvalifikacioni postupak:

1. Model konkursne dokumentacije za prvu fazu kvalifikacionog postupka preuzmite ovde.

2. Model konkursne dokumentacije za drugu fazu kvalifikacionog postupka preuzmite ovde.

Izvor: Vebsajt Uprava za javne nabavke, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija