Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA, ODNOSNO NEDOBITNE USTANOVE MOGU DA IZVEŠTAJE SASTAVLJAJU NA OBRASCIMA ZA DPL


Agenciji za privredne registre se obratio određen broj korisnika javnih sredstava koji finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji, odnosno ustanova koje ne posluju radi sticanja dobiti, sa zahtevom da redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, odnosno izveštaj za statističke potrebe, dostave kao druga pravna lica, saglasno Pravilniku o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014) i Pravilnika o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014). S tim u vezi, Agencija se za mišljenje obratila nadležnom Ministrastvu finansija, kojoj grupi pravnih lica pripadaju pomenute kategorije obveznika, na koje se isto izjasnilo dopisom br. 011-00-155/2015-16 od 10.03.2015. godine. Naime, prema pomenutom mišljenju ministarstva, svako pravno lice u Republici Srbiji bi trebalo da samostalno, u skladu sa svrhom svog osnivanja i poslovanja, i prema delatnosti za čije je obavljanje registrovano, definiše računovodstvena pravila koja primenjuje. Pored toga, stav Ministarstva je da u cilju preciznog definisanja koja pravna lica pripadaju kategoriji drugih pravnih lica, treba utvrditi da li su ista za 2013. godinu, podnosila Poreskoj upravi Poreski bilans za nedobitne organizacije (obrazac PBN1).

U tom smislu, korisnici javnih sredstava koji finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji, tj ustanove koje ne posluju radi sticanja dobiti, a koji smatraju da redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, odnosno izveštaj za statističke potrebe, treba da podnesu kao druga pravna lica, u obavezi su da Agenciji dostave: zahtev za promenu u evidenciji obveznika finansijskih izveštaja potpisan od strane zakonskog zastupnika, a u kojem će navesti razloge zbog kojih dostavljaju izveštaje za druga pravna lica i kopiju Poreskog bilansa za nedobitne organizacije za 2013. godinu, koji je dostavljen Poreskoj upravi (obrazac PBN1). Pomenuti zahtev i obrazac treba poslati poštom na adresu - Agencija za privredne registre, Registar finansijskih izveštaja, Brankova 25, Beograd ili predati neposredno na šalteru 1 na istoj adresi.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 17.03.2015.