Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba obavezni su da o poklonima vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta 2020. godine


Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za 2019. godinu, najkasnije do 01.03.2020. godine. Obrazac navedene evidencije preuzimate na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) pod nazivom: "Obrazac kataloga poklona", koji je potrebno da popunite na način kako je predviđeno u Uputstvu za popunjavanje formulara izveštaja o funkciji i poklonima.

Agencija istovremeno ukazuje da je objavila statističku analizu Katalog poklona za 2018. godinu, koja broji 668 poklona, a koju možete preuzete na sajtu Agencije (link).

Najčešći pokloni u 2018. godini su: knjige, slike, fotografije, suveniri, plakete, vina i druga alkoholna pića. Najveći broj poklona su protokolarni pokloni. Najviše poklona prijavili su: Generalni sekretarijat predsednika Republike, Ministarstvo odbrane, Vlada RS, Univerzitet u Novom Sadu i Narodna skupština RS.

U 2019. godini, poklone primljene u toku 2018. godini, prijavilo je 37 organa. Predsednik Republike Srbije je primio i prijavio najveći broj poklona (128), zatim Ministarstvo odbrane (65), Vlada RS (50), Univerzitet u Novom Sadu (40), itd. Reč je o institucijama koje su i prethodnih godina prijavile najviše primljenih poklona, i za koje se može reći da su najažurnije u pogledu ispunjavanja ove obaveze. Vrednost poklona koji su funkcioneri primili kreće se od 150,00 dinara do 363.510,00 dinara. Najskuplji poklon iznosio je 363.510,00 dinara, ali reč je o 14 računara koje je organ, odnosno, Osma beogradska gimnazija evidentirala i prijavila Agenciji kao jedan poklon. Posmatrajući raspodelu poklona po državama, najveći broj poklona u 2018. godini je iz Srbije (193), zatim slede pokloni iz Kine (71), Rusije (35), Belorusije (28), BIH (25), UAE (25), itd. U 31 slučaju država iz koje je poklonodavac je nepoznata jer organ u svojoj evidenciji nije naveo taj podatak.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 11.02.2020.
Naslov: Redakcija