Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NOVA NACIONALNA STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA: Žrtve imaju pravo na zaštitu, psihološku pomoć, prevodioca, sigurnu kuću, naknadu štete


Policija godišnje u Srbiji registruje oko 60.000 počinilaca najrazličitijih krivičnih dela, od kojih se protiv 25.000 podignu optužnice. Podaci koliko u zemlji ima žrtava - ne postoje. Da brojke prelaze 20.000 pokazuju podaci MUP, jer im se najmanje toliko građana obrati za pomoć. Svi oni mogu od države da dobiju zaštitu i pomoć, ali većina ne zna kako.

Za 10 dana biće predstavljena nova Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, najavio je Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde, na skupu koji su na tu temu organizovali Ministarstvo i OEBS. Kako se moglo čuti, viši sudovi i tužilaštva već imaju službe za pomoć žrtvama, koje su najčešće i svedoci u krivičnim postupcima, ali ne postoji koordinisana mreža pomoći. Strategija će umrežiti ove službe, centre za socijalni rad, nevladin sektor, sigurne kuće, zdravstvene ustanove...

Biće formirana i centralna baza podataka, pa će se prvi put tačno znati koliko u Srbiji ima žrtava, kog su pola, starosti, koja dela su nad njima izvršena. Takođe, njihova prava biće unapređena. Oni i sada imaju pravo na podnošenje krivične prijave, da učestvuju u postupku, da dobiju zaštitu i podršku institucija sistema (psihološku i fizičku), da im budu nadoknađeni putni troškovi, da ne moraju da daju iste iskaze više puta pred više institucija, da dobiju pravo na pravnu pomoć, na prevodioca, na zaštitu identiteta i naknadu štete. Novina će biti i to što će ih centri za socijalni rad obaveštavati kada nasilnik izađe iz zatvora.

Po rečima eksperta Milice Novaković Bojović, strategija planira da sudija već u krivičnom postupku, u što većem broju slučajeva odluči i o zahtevu oštećenog za naknadu štete, a ne da upućuje žrtvu na parnicu. Vrhovni kasacioni sud već radi smernice u tom pravcu za sudije.

Po rečima Marije Anđelković, direktorke NVO "Astra", od 2003. godine, kada je uvedeno krivično delo trgovina ljudima, samo tri žrtve dobile su pravosnažne presude u parničnim postupcima da počinioci moraju da im nadoknade štetu, a samo jedna je presudu uspela i da izvrši.

Dobar model imaju Holandija, Švedska, Hrvatska, kod kojih postoji državni fond za kompenzaciju. On se puni novcem od lutrije, oduzete imovine stečene kriminalom, oportuniteta i nagodbi sa tužilaštvom - kaže Marija Anđelković.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 13.02.2019.
Naslov: Redakcija