Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: PREDVIđENO JE DA SE OSNOVICA ZA OBRAčUN I ISPLATU PLATA SLUżBENIKA, NAMEšTENIKA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I JAVNIM SLUżBAMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, UTVRđUJE BUDżETOM AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA MASOM SREDSTAVA OPREDELJENOM ZA OBRAčUN I ISPLATU PLATA U OKVIRU BUDżETA AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE


Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predviđa da će plate oko 500.000 zaposlenih biti javne, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samoprave Kori Udovički i naglasila da njime nisu obuhvaćena javna preduzeća.

Nacrt zakona se odnosi na državne organe, službe, ustanove, agencije, a da se ne odnosi na plate Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i sudije.

Prema njenim rečima, u Nacrtu zakona su postavljeni jasni koraci, kako će se zakon uređivati dalje i što je najvažnije, pripremiće se svi instrumenti da se demistifikuju plate, jer u ovom procesu gde se svako snašao kako može, na kraju se ne zna ko koliko prima i na osnovu čega.

"Svaka grupa vrši pritisak, tako što vidi da je kod nekog drugog više nego kod njih, a ne vidi što je kod njih samih više nego kod drugih", rekla je Udovički na sastanku Ekonomskog Kokusa u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U procesu sagledavanja kataloga radnih mesta i zvanja, kao i uređivanju registra došlo se do zaključka da zarade nisu toliko neujednačene koliko se priča, navela je ona.

Naglasila je da sistem neće dalje moći da se uređuje bez transparentnosti, bez da se pošteno kaže šta dobijaju jedni, a šta drugi, kao i bez principa kako će se urediti svaki deo javne uprave.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Dražen Maravić, predstavio je novine koje Nacrt zakona donosi, a koje se odnose na preračun plata na jedinstvenu osnovicu kako bi bile uporedive, donošenje posebnih zakona kojima će se regulisati radno-pravni status, plate i druga primanja, utvrđivanje radnih mesta u javnoj upravi i pripremanje kataloga radnih mesta u celoj opštoj upravi.

 Takođe, oni državni organi koji zvanja, položaje i radna mesta utvrđuju posebnim zakonima, to pravo zadržavaju, a plate funkcionera koji rukovode organom će biti najmanje 10 odsto više od najviše plate državnog službenika u organu.

Osnovna plata će se utvrđivati prema osnovici i matrici raspona, u koju će se sva zvanja i radna mesta uklopiti, a sa primenom će se početi od budžeta za 2017. godinu. Nacrt zakona pretpostavlja osnovne principe po kojima deo plate mora da zavisi od učinka, što će biti deo posebnog zakona kojim će se odrediti njegovo merenje. Takođe, deo plate ostaje i minuli rad, kao i dodaci na platu koji će biti isti za sve u sistemu, kao što su rad noću, rad za vreme državnog praznika i drugo.

Izvor: Vebsajt Tanjug i Skupština Srbije, 12.02.2016.
Redakcija