Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU 2015. GODINE


Pravna baza Paragraf Lex

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da podnesu prijavu za polaganje javnobeležničkog ispita Ministarstvu pravde.

Pismeni deo ispita održaće se 15. marta 2015. godine sa početkom u 10,00 časova u amfitetaru V na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

O datumu, vremenu i mestu održavanja usmenog dela ispita obaveštavaju se svi kandidati koji su položili pismeni deo ispita.

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita sa dokazima dostavlja se zaključno sa 8. martom 2015. godine na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom “Prijava za javnobeležnički ispit”.

Osoba zadužena za kontakt povodom oglasa je Marko Šćekić, telefon broj 011/3622-350

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 13.2.2015.