Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OGLAS ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA ZA IZVRŠITELJA


Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da podnesu prijavu za polaganje ispita za izvršitelja Ministarstvu pravde.

Pismeni deo ispita održaće se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dana 22. marta 2015. godine sa početkom u 10 časova.

O datumu, vremenu i mestu održavanja usmenog dela ispita obaveštavaju se na internet stranici Ministarstva pravde svi kandidati koji su položili pismeni deo ispita.

Prijava za polaganje ispita za izvršitelja sa dokazima dostavlja se zaključno sa 13. martom 2015. godine na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakon „Prijava za ispit za izvršitelja“.

Osoba zadužena za kontakt povodom oglasa je Olivera Janjić-Žerajić, telefon broj: 011/36-22-350, u vremenu od  8-15 sati.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 13.2.2015.