Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI UREDBA O PODSTICAJIMA U SEKTORU USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA


Ministarstvo privrede Srbije će uskoro usvojiti Uredbu kojom će biti precizirani kriterijumi za privlačenje investicija u sektoru usluga hotelskog smeštaja, rečeno je u tom Ministarstvu.

Radi bolje preglednosti uslova koje su u obavezi da ispune investitori i kriterijuma za određivanje visine podsticaja u 2019. godini pripremljene su tri uredbe koje uređuju pitanja dodele podsticaja.

Do sada je usvojena Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019), koja na generalan način uređuje uslove i način privlačenja direktnih ulaganja, a glavne izmene odnose se na pojednostavljenu proceduru ocene prijava kojima se projekti kandiduju za podsticaje.

Izostavljen je i javni poziv kao osnov za kandidovanje, a sve zainteresovane firme mogu da se prijave neposredno, na osnovu uredbe.

Usvojena je i Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019), a očekuje se da uskoro bude usvojena i uredba koja se odnosi na hotelski smeštaj.

Za podsticaje investitorima koji bi želeli da ulažu u Srbiju samo po osnovu te tri uredbe iz budžeta za ovu godinu opredeljeno je 13,5 milijardi dinara, što je 2,5 milijardi dinara više nego što je bilo predviđeno na osnovu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018), ukazali su u Ministarstvu privrede.

Subvencije za novootvorena radna mesta dodeljivaće se ubuduće prevashodno za zapošljavanje radnika u fabrikama, a delom i za sektor informaciono-komunikacionih tehnologija.

Investitorima koju ulažu u najrazvijenije sredine sleduje 3.000 evra po radnom mestu, uz uslov da ulože 500.000 evra i u proizvodnji zaposle 50 ljudi.

Onim ulagačima koji bi da započnu proizvodnju u gradovima koji su svrstani u drugu grupu razvijenosti sledi 4.000 evra po otvorenom radnom mestu, uz neophodnu investiciju od 400.000 evra i zapošljavanje najmanje 40 ljudi, dok će oni koji otvaraju fabrike u gradovima koji se nalaze u trećoj grupi razvijenosti, dobijati subvencije od 5.000 evra po radnom mestu, ali uz uslov da ulože 300.000 evra i otvore najmanje 30 radnih mesta.

Za ulagače u lokalnim samoupravama, koje su svrstani u četvrtu kategoriju razvijenosti, predviđene su subvencije od 6.000 evra po otvorenom radnom mestu, a uslov je da investiraju najmanje 200.000 evra i zaposle 20 ljudi, dok najviše sredstava, 7.000 po novozaposlenom, sledi investitorima koji žele da otvore fabrike u devastiranim područjima, uz uslov da ulože 100.000 evra i zaposle najmanje 10 ljudi.

Izvor: Vebsajt Danas, 15.01.2019.
Naslov: Redakcija