Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Sindikati traže izmenu Zakona i očuvanje granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru


Savez samostalnih sindikata Srbije je uputio Vladi Republike Srbije inicijativu da se izmeni član 257. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017 - dalje: Zakon) i predložio rešenje za očuvanje granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru.

Predlažu i zaustavljanje procesa sve veće eksploatacije radnika.

Taj sindikat je upozorio da će, ako se izmeni Zakon u tom delu, a zbog nemogućnosti poslodavačkih udruženja da dostignu zakonski cenzus, granski kolektivni ugovori nestati sa socijalne scene, što će imati nesagledive posledice po radnike u Srbiji.

Poslodavačka udruženja koja zaključuju kolektivni ugovor u određenoj grani sada moraju, kako je naveo SSSS, da zapošljavaju više od 50 odsto zaposlenih u toj delatnosti da bi kolektivni ugovor dobio prošireno dejstvo, što omogućava da se granski kolektivni ugovori primenjuju na sve zaposlene u određenoj grani, odnosno delatnosti.

"Izmenama Zakona 2014. godine uneto je rešenje koje je, praktično, ukinulo mogućnost da kolektivni ugovori dobiju prošireno dejstvo, jer najveći broj poslodavačkih organizacija nema potreban broj zaposlenih. Tim rešenjem pogođeno je više od milion radnika u realnom sektoru, poput građevinarstva, poljoprivrede, metalskog sektora, hemije i nemetala i drugih, jer radnici koji obavljaju iste poslove ne mogu da dobiju istu zaradu, utvrđenu kolektivnim ugovorom", naveo je Samostalni sindikat.

Sindikat je ocenjeno da su takvim propisom "radnici prepušteni na milost i nemilost poslodavaca, što vodi sve nižim zaradama i sve većem siromaštvu".

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017)

Član 257

Vlada može da odluči da se kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca - učesnika kolektivnog ugovora. 

Odluku iz stava 1. ovog člana Vlada može doneti radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Republici, u cilju obezbeđivanja jednakih uslova rada koji predstavljaju minimum prava zaposlenih, odnosno da bi se ublažile razlike u zaradama u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti koje bitno utiču na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih što ima za posledicu nelojalnu konkurenciju, pod uslovom da kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje obavezuje poslodavce koji zapošljavaju više od 50% zaposlenih u određenoj grani, grupi, podgrupi ili delatnosti. 

Odluku iz stava 2. ovog člana Vlada donosi na zahtev jednog od učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora čije se dejstvo proširuje, na obrazloženi predlog ministarstva nadležnog za delatnost u kojoj je zaključen kolektivni ugovor, a po pribavljenom mišljenju Socijalno-ekonomskog saveta. 

Uz zahtev za proširenje dejstva kolektivnog ugovora, podnosilac je dužan da dostavi dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana. 

Poslodavci koje obavezuje kolektivni ugovor čije se dejstvo proširuje i broj njihovih zaposlenih, utvrđuje se na osnovu podatka organa koji vodi registar kolektivnih ugovora, odnosno drugog nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt 021, 16.01.2018.
Naslov: Redakcija