Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI PRAVILNIKA O SADRŽINI ELABORATA O USLOVIMA EKSPLOATACIJE PODZEMNIH VODA ILI HIDROGEOTERMALNIH RESURSA, ODNOSNO PETROGEOTERMALNIH RESURSA I USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKE KONTROLE ISTOG ELABORATA I O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, SADRŽAJU I NAČINU RAZVRSTAVANJA PETROGEOTERMALNIH RESURSA I NAČINU PRIKAZIVANJA ISTIH U ELABORATU: Rok za sugestije 7 dana