Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI IZVODE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD IZ IZBORNIH PREDMETA U OSNOVNOJ ŠKOLI: Informatiku kao izborni predmet moći će da predaju master učitelji i strukovni specijalisti


Informatiku kao izborni predmet ubuduće će moći da predaju i master učitelji koji su tokom studija ostvarili 90 ESP bodova iz oblasti informatike i računarstva.

Njih će škole moći da zaposle ukoliko nema odgovarajućeg kadra propisanog Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 11/2017).

U Ministarstvu prosvete kažu da se razmišlja o mogućnosti da master učitelji mogu da predaju i informatiku od petog do osmog razreda, koja je od prošle godine obavezan predmet, ali da tome treba da prethode obuke nastavnika.

"Nama nije cilj da budemo konkurencija onima koji su završili Elektrotehnički ili Matematički fakultet, a imaju interesovanje da rade u obrazovanju. Međutim, većina njih nije motivisana da radi za platu od 45.000 dinara, a potreba da ovim kadrom postoji. Tokom pet godina školovanja i kroz izborne predmete učitelji mogu da steknu kompetencije da predaju informatiku u osnovnoj školi. Smatram da će master učitelji biti bolji nastavnici od inženjera koji su završili tehničke fakultete, jer sadržaji iz informatike u osnovnoj školi nisu komplikovani, a važniji je način predavanja, za šta su naši studenti potpuno osposobljeni", kaže dekan Učiteljskog fakulteta u Beogradu Danimir Mandić.

Osim master učitelja sa 90 ESP bodova iz informatike i računarstva, ovaj izborni predmet moći će da predaju i strukovni specijalisti ako u okviru završenih studija imaju položenih najmanje pet informatičkih predmeta (od toga najmanje jedan iz programiranja i isto toliko iz oblasti objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz matematike ili teorijskog računarstva. Ove novine predviđene su izmenama Pravilnika, koje su na snazi od 3. januara 2018. godine.

Izvor: Vebsajt 021, 16.01.2018.
Naslov: Redakcija