Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA: Zakonom nisu precizirani predmeti koje osobe sa invaliditetom mogu da uvezu bez carine, kako je to ranije bilo predviđeno, ali da će to biti učinjeno podzakonskim aktom, koji će biti donet do početka primene Zakona, 5. februara 2017. godine. Do tada primenjivaće se Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina


Osobama sa invaliditetom novim carinskim propisima nije ukinuto pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza ortopedskih i drugih pomagala.

Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016) zadržano je oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za osobe sa invaliditetom, odnosno njihove organizacije, na predmete namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja tih osoba, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode, navelo je Ministarstvo finansija.

Ukazano je da izmenama Carinskog zakona nisu precizirani predmeti koje osobe sa invaliditetom mogu da uvezu bez carine, što je obuhvatao raniji Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015), ali da će to biti učinjeno podzakonskim aktom za primenu novog propisa.

Vlada Republike Srbije će, kako se dodaje, do početka primene Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, 5. februara 2017. godine, doneti podzakonski propis kojim će precizno definisati zakonske odredbe, a do tada primenjivaće se Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ("Sl. glasnik RS", br. 48/2010, 74/2011 i 63/2013).

"Osobama sa invaliditetom se ne uskraćuje ni pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza automobila, samo se menja osnov po kom mogu ostvarivati to pravo, primenom prava na preferencijalni uvoz po osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini", navodi se u saopštenju.

Kako je objašnjeno, u vreme uvođenja te carinske povlastice nisu bili na snazi sporazumi o slobodnoj trgovini i stopa carine na uvoz automobila bila je 20 odsto.

"U skladu sa postojećom mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini, kojom je dostignuta puna liberalizacija, više nema mesta da se ova povlastica reguliše Carinskim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016), jer postoji mogućnost da se automobili i druga motorna vozila uvoze bez plaćanja carine iz zemalja sa kojima su potpisani ti sporazumi", navelo je Ministarstvo finansija.

Izvor: Vebsajt 021, 17.01.2017.
Naslov: Redakcija