Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA: PODNET ZAHTEV ZA REGISTRACIJU NOVIH PREPARATA NA BAZI KANABISA, ALI MEđU NJIMA NIJE I ULJE KANABISA. OčEKUJE SE DA PRIMENA OVIH LEKOVA POčNE SREDINOM 2016. GODINE


Čim se završi registracija, najverovatnije već od sredine 2016. godine, oboleli od multiple skleroze, onkološki pacijenti sa uznapredovalim karcinomom, u nekim slučajevima i oboleli od AIDS i reumatoidnog artritisa, u Srbiji će moći legalno da se leče preparatima na bazi kanabisa.

Stručna komisija Ministarstva zdravlja za primenu kanabisa u medicinske svrhe odlučila je da se dozvoli primena tri preparata koji sadrže tzv. tetrahidrokanabinole. Među njima nije i ulje kanabisa, čiju legalizaciju su tražila pojedina udruženja, a koje se kod nas na crno prodaje po ceni od 300 evra za bočicu.

Legalizuje se primena "dronabinola", sintetskog tetrahidrokanabinola (THC), za lečenje značajnog gubitka težine kod HIV/AIDS pacijenata, kao i za tretman sporednih efekata hemoterapije kod onkoloških pacijenata kada drugi lekovi ne pomažu. Takođe, biće dozvoljena i upotreba "nabilona", sintetske supstance slične THC-u, za lečenje mučnine i povraćanja kod pacijenata na hemoterapiji koji ne reaguju na uobičajne lekove iz grupe antiemetika. Treći lek na bazi kanabisa koji će se primenjivati u Srbiji je "sativeks", sprej koji sadrži prirodne tetrahidrokanabinole, za simptomatsko ublažavanje motornog poremećaja (spasticiteta) kod obolelih kod kojih ovaj problem nije adekvatno kontrolisan konvencionalnom terapijom.

- Da bi počela primena lekova na bazi kanabisa, Agenciji za lekove i medicinska sredstva podnet je zahtev za registraciju ovih preparata - kažu u Ministarstvu zdravlja. - Dogovoreno je da sve republičke stručne komisije u čijoj je nadležnosti određivanje indikacija za primenu lekova na bazi kanabisa dostave Ministarstvu stručno mišljenje o indikacijama za primenu ovih lekova, kao i spisak lekara koji će biti ovlašćeni za njihovo propisivanje.

Komisija za primenu kanabisa u medicinske svrhe, pri donošenju odluke se rukovodila preporukama Američke agencije za hranu i lekove (FDA), koja nije prepoznala niti odobrila biljku marihuane kao lek. Zato je i zaključak naše komisije da ulja kanabisa ne treba legalizovati, imajući u vidu činjenicu da nisu definisani standardi za njegov sastav i proizvodnju.

Izvor: Vebsajt Novosti, B.Radivojević, 16.01.2016.
Naslov: Redakcija