Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: ZAKON OMOGUćAVA DA SVI PODACI U VEZI SA ISTRAżIVAčIMA, PROJEKTIMA, FINANSIRANJEM INSTITUTA I NAčINA DOBIJANJA PROJEKATA, BUDU DOSTUPNI JAVNOSTI. PREDVIđENO JE I FORMIRANJE ODBORA ZA ETIKU KOJI ćE PROVERAVATI KVALITET NAUčNIH RADOVA


Nedavno usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon), iz sindikata ocenjuju kao kozmetičke promene, jer, kako ističu, i dalje ostaju bez sigurnih primanja. Novim rešenjima trebalo bi da se spreči plaćanje za objavljivanje naučnih radova u časopisima bez reputacije. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavljuje da će novi Pravilnik o vrednovanju istraživača rešiti probleme prevelikog broja autora po radu.

Sindikati su očekivali više. Tvrde, izmene Zakona su kozmetičke. Samo je, kažu, projektni ciklus produžen za šest meseci, odnosno do 30. juna, što omogućava nastavak finansiranja naučnih radnika. U protivnom, kažu, ne bi bilo ni januarske plate.

"Nama je i dalje ostalo jedino da dobijamo platu na osnovu dobijenog projekta. Šta ako istraživač ne dobije projekat? To znači da automatski ostaje bez posla i to je velika nesigurnost", ističe Đurđica Jovović iz Sindikata nauke.

Zakon predviđa veću transparentnost svih podataka u nauci, što ohrabruje veći deo naučne zajednice.

Jelena Jović iz Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu kaže da Zakon sada omogućava da svi podaci u vezi sa istraživačima, projektima, finansiranjem instituta i načina dobijanja projekata, budu dostupni javnosti.

Neki su, ipak, skeptični.

"Ja se ponovo plašim mogućih zloupotreba jer su do sada velika sredstva odvajana i za podsticaj inovacija i projekata značajnih za državu. Nažalost, od tih projekata ništa nije bilo", napominje Ivan Dojčinović sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.

Zakon predviđa i formiranje Odbora za etiku koji će proveravati kvalitet naučnih radova. Naučnici kažu da je javna tajna da neke njihove kolege plaćaju izdavačima takozvanih predatorskih časopisa, odnosno onima bez reputacije, za objavljivanje radova.

Jelena Jović ocenjuje da je kriminalno to što je novac koji istraživači daju tim stranim izdavačima budžetski novac. Na osnovu radova koji se tako objave, istraživači dobijaju poene pomoću kojih dobijaju nastavna zvanja i višu kategoriju na samom projektu i na kraju višu platu, objašnjava Jovićeva.

Česta praksa je i dopisivanje koautora na radove – kako bi se takođe došlo do višeg stepenika u karijeri. Nadležni najavljuju da će to biti sprečeno novim pravilnicima.

Ministar najavljuje da će ove nedelje biti doneta dva Pravilnika:

Pravilnik o vrednovanju istraživača koji će u velikoj meri rešiti probleme prevelikog broja autora po radu. "U Pravilniku se prvi put se uvažavaju specifičnosti oblasti i nema potrebe da istraživači iz društvenih oblasti ispunjavaju iste kriterijume kao iz prirodnih", navodi ministar.

Pravilnik o naučnim časopisima, kojim će broj naučnih časopisa, umesto 600, biti dvostruko manji.

Izvor: Vebsajt RTS, Ivanka Ristovski, 15.01.2016.
Naslov. Redakcija