Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV REPUBLIKE SRBIJE: MANDAT VLADI RS PRESTAJE PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRANA, IZGLASAVANJEM NEPOVERENJA, RASPUšTANJEM NARODNE SKUPšTINE RS, OSTAVKOM PREDSEDNIKA VLADE I U DRUGIM SLUčAJEVIMA UTVRđENIM USTAVOM


Premijer Vlade Republike Srbije doneo je, 17. januara 2016. godine, odluku o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora, a sledeći korak je, što se procedure tiče, da uputi obrazložen predlog za raspuštanje parlamenta ili da podnese ostavku, čime bi se stvorili uslovi da predsednik Republike Srbije raspiše izbore.

To će biti jedanaesti parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja, osmi vanredni i treći istovremeni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori.

Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) propisuje da mandat Vladi prestaje pre isteka vremena na koje je izabrana, izglasavanjem nepoverenja, raspuštanjem Narodne skupštine, ostavkom predsednika Vlade i u drugim slučajevima utvrđenim Ustavom.

Najčešći scenario do sada kada su u pitanju vanredni parlamentarni izbori bili su raspuštanje parlamenta ili ostavka premijera.

Vlada Republike Srbije kojoj je prestao mandat može da obavlja samo poslove određene Zakonom o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), do izbora nove Vlade, odnosno samo tekuće poslove, a parlamentu ne može predlagati zakone, niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Ona ne može postavljati državne službenike na položaj u organima državne uprave, a pri vršenju osnivačkih prava Srbije može jedino da imenuje ili da saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora.

Prema Ustavu, parlamentarne izbore raspisuje predsednik države, a tom odlukom se određuje dan održavanja izbora i od kada počinju da teku rokovi za izborne radnje.

Prema Zakonu o predsedniku Republike ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007), predsednik Republike može na obrazloženi predlog Vlade da raspusti Narodnu skupštinu Republike Srbije.

Istovremeno sa ukazom o raspuštanju Narodne skupštine predsednik Srbije raspisuje izbore za narodne poslanike, tako da se izbori okončaju najkasnije za 60 dana od dana raspisivanja.

Predsednik Srbije je, prema Zakonu, dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim na obrazložen predlog Vlade raspušta parlament ili da Vladu i javnost obavesti o tome da ne prihvata predlog Vlade.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon), od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana.

Parlament koji je raspušten obavlja samo tekuće i neodložne poslove, određene zakonom. Uslučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, ponovo se uspostavlja njegova puna nadležnost, koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja.

Raspuštanjem Narodne skupštine Republike Srbije prestaje mandat i Vladi Republike Srbije.

Po raspisivanju izbora sledi prijavljivanje stranaka za izbornu trku i podnošenje izbornih lista, kao i izborna kampanja.

Stranke koje budu zainteresovane za nastup na izborima imaju rok da izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji dostave najkasnije 15 dana pre dana održavanja izbora, a RIK ih proglašava odmah po prijemu ili najkasnije 24 sata od prijema liste.

Kandidate mogu predlagati registrovane političke stranke, koalicije i druge političke organizacije, posebno ili zajedno, kao i grupe građana, a izborna lista je potvrđena ukoliko je potpisima podrži najmanje 10.000 birača.

Građane na proleće očekuju i pokrajinski i lokalni izbori, pa će izborni ciklus na proleće biti treći opšti izbori.

Izbore za pokrajinski parlament raspisuje predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, a lokalne izbore predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.01.2016.
Naslov. Redakcija