Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: OD 1. JANUARA 2016. GODINE UKINUTA JE OBAVEZA LICA KOJA SE PRVI PUT ZAPOšLJAVAJU DA IMAJU RADNU KNJIżICU. RADNE KNJIżICE IZDATE ZAKLJUčNO SA 31. DECEMBROM 2015. GODINE NASTAVLJAJU DA SE KORISTE KAO JAVNE ISPRAVE, A PODACI UPISANI U TE KNJIżICE MOGU DA SLUżE KAO DOKAZ ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I DRUGIH PRAVA U SKLADU SA ZAKONOM


Od 1. januara 2016. godine, poslodavcu prilikom zaposlenja više ne dajemo radnu knjižicu. Podaci o radnom stažu i uplaćenim doprinosima od sada će se čuvati u Elektronskom registru. Ipak, upućeni poručuju da, za svaki slučaj, treba sačuvati radnu knjižicu kao podsetnik gde ste radili.

Potraga za poslom više ne počinje popunjavanjem radne knjižice. Na vest da će se podaci, nekada beleženi olovkom, od sada čuvati elektronski, građani reaguju različito.

Pojedini sumnjaju u baze podataka i strahuju od virusa u softverima, dok drugi smatraju da je elektronska evidencija dobra.

Da ste bili zaposleni, pored radne knjižice, dokaz je i Ugovor o radu. Da su doprinosi i uplaćivani - M4 obrasci. Stručnjaci ipak poručuju - sačuvajte radne knjižice.

"Radna knjižica će u tom trenutku biti samo vama pomoć da obezbedite nedostajuće podatke odnosno neka vrsta podsetnika gde ste radili od kad do kad, da biste lakše pribavili dokaze da ste zaista tu i radili", ističe Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Bojazan radnika od gubitka elektronskih podataka nije opravdana, uvereni su u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

"Kada je reč o našoj bazi, ona je apsolutno bezbedna, sigurna, izrađena u skladu sa najvišim standardima koji su trenutno u svetu", napominje Dušica Šorgić, direktorka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Prijava radnika na obavezno socijalno osiguranje moguće je na dva načina. Elektronski, preko portala - za šta su potrebni kompjuter, internet konekcija i elektronski sertifikat. Ako to nemate, umesto vas će, kao i do sada, to uraditi službenik na šalteru.

Od 15. januara 2016. godine, na portalu centralnog registra novina i za radnike.

"Konačno će zaposleni moći da iskontrolišu poslodavce da li je tokom prethodnog perioda bio revnostan i uplaćivao im doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Neće se više događati ona situacija da neko dočeka penziju, ode na šalter fonda PIO i tamo bude neprijatno iznenađen", naglašava Šorgićeva.

Centralni registar za obavezno socijalno osiguranje izdaje i uverenja o radnom stažu i uplaćenim doprinosima, kažu, besplatno.

Uputstvo Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za pregled doprinosa možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt RTS, Nemanja Jakovljević, 16.01.2016.
Naslov. Redakcija