Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA: ROK ZA ZAMENU STARIH POšTANSKIH SANDUčIćA PRODUżEN DO 2021. GODINE


Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) donela je odluku da se rok za zamenu starih poštanskih sandučića novim, pomera sa 1. januara 2016. godine na 2021. godinu.

Pored okvira Zakona o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014 - dalje: Zakon), nedostaju pravilnici koji bi uredili i sankcije za nepoštovanje ove odredbe, koji će biti doneti u narednom periodu. Iako je Zakon predvideo novčanu kaznu od 2.000 dinara za građane, odnosno 5.000 dinara za pravna lica i preduzetnike kao vlasnike starog sandučeta, nije do kraja uređeno na koji će se način one naplaćivati, osim one na licu mesta, kao i druga pitanja kontrole.

Ipak, oni koji su već zamenili svoje sandučiće ne moraju da strahuju od toga da se nova izmena tiče dimenzije, materijala i izgleda.

Tehnički uslovi za kućne sandučiće ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010 i 2/2016) propisujuda sandučići:

  • moraju biti napravljeni od čvrstog i postojanog materijala,
  • ne smeju propuštati vodu,
  • moraju biti postavljeni na visini od 0,7 do 1,7 metara,
  • moraju imati unutrašnje dimenzije 240x75x350 mm,
  • otvor pretinca mora da bude 230x30 mm, a za grupne sandučiće propisane su mere 390x190x75 mm, sa otvorom 230 puta 25 milimetara.
  • Okvir za označavanje vlasnika je 50x10 mm. 
Izvor: Vebsajt Novosti, I. P., 15.01.2016.
Naslov. Redakcija