Zastava Bosne i Hercegovine

RAZMATRA SE USVAJANJE ZAKONA O AMNESTIJI: Podneto nekoliko inicijativa poslanicima u Narodnoj skupštini, Vladi RS i Ministarstvu pravde


Ministarstvo pravde Srbije razmatra sve mogućnosti i podnete inicijative u vezi sa amnestijom osuđenika i poručuje da će odluka koja bude doneta biti u najboljem interesu i osuđenih lica i države Srbije.

U vezi sa tim analiziraju se i brojčani podaci, rečeno je u Ministarstvu pravde.

Do sada je podneto nekoliko inicijativa poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Vladi i Ministarstvu pravde, a prvu je još u martu ove godine podnela Advokatska komora Beograda odmah po izbijanju pandemije Kovid 19, tražeći da se upravo zbog zaštite zdravlja i sprovođenja efikasnih zaštitnih mera na taj način rasterete srpski zatvori.

Prema predlogu AKB, amnestija se ne bi odnosila na sve osuđenike, već na one koji su prvi put pravosnažno osuđeni na blaže kazne, za izuzetkom starijih od 65 godina bez obzira na visinu kazne.

U novembru ove godine usledile su još dve inicijative za amnestiju najpre Udruženja za postpenalni prijem i resocijalizaciju osuđenih lica "Novi početak", a potom i Beogradskog centra za ljudska prava.

Amnestija je po svojoj pravnoj prirodi akt političke volje državnih organa, kojim se određenim kategorijama osuđenih lica zakonom daje oslobođenje od izvršenja određenog dela kazne, a usled izmenjenih društvenih, ekonomskih ili političkih prilika.

U Srbiji se do sada amnestiji pribegavalo u više navrata i to iz političkih razloga, kao na primer, 2000. godine ili 2012. godine.

Prema predlogu Advokatske komore amnestija bi se odnosila samo na osuđenike koji su prvi put pravosnažno osuđeni na tri meseca zatvora, tako što bi bili potpuno oslobođeni od kazne, a one koji su prvi put pravosnažno osuđeni na tri do šest meseci zatvora, tako što bi bili oslobođeni polovine (50 odsto) kazne, one koji su prvi put pravosnažno osuđeni na šest do 12 meseci zatvora, tako da se oslobađaju od izvršenja 40 odsto kazne, koji su prvi put pravosnažno osuđeni na jednu do dve godine zatvora, tako što bi bili oslobođeni za 30 odsto kazne, kao na one koji su na dan donošenja zakona stariji od 65 godina, tako da se oslobađaju izvršenja 25 odsto kazne.

Amnestija, prema predlogu AKB ne treba da se primeni na osuđenike koji su osuđeni na kaznu zatvora od 30 do 40 godina, osuđeni pred posebnim odeljenjima za organizovani kriminal ili za korupciju, koji su osuđeni za krivično delo protiv čovečnosti i međunarodnog prava, za krivična dela protiv polne slobode i krivična dela nasilja u porodici, za proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, za krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, za krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita, te za one koji su imali poternicu zbog nejavljanja na izdržavanje kazne ili zbog bekstva sa izdržavanja.

Nešto drugačiji predlog za amnestiju Beogradski centar za ljudska prava krajem novembra podneo je poslanicima u Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, a povodom borbe protiv epidemije virusa Kovid 19 u Srbiji i prenaseljenosti zatvora.

Centar je predložio da se razmotri oslobođenje od daljeg izvršenja kazne lica osuđenih na kaznu zatvora dužu od tri godine, kojima će na dan stupanja na snagu zakona o amnestiji preostati manje od tri meseca izdržavanja kazne.

Takođe traže oslobođenje od daljeg izvršenja kazne lica osuđenih na kaznu zatvora dužu od tri godine, kojima će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona o amnestiji preostati manje od tri meseca izdržavanja kazne, od dana ispunjenja navedenog uslova.

Predlaže se i oslobođenje od daljeg izvršenja kazne lica osuđenih na kaznu zatvora između jedne i po i tri godine, kojima će na dan stupanja na snagu zakona o amnestiji preostati manje od dva meseca izdržavanja kazne.

Oslobođenje od daljeg izvršenja kazne lica osuđenih na kaznu zatvora između jedne i po i tri godine, kojima će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona o amnestiji preostati manje od dva meseca izdržavanja kazne, kao i lica osuđenih na kaznu zatvora do jedne i po godine, kojima će preostati manje od jednog meseca izdržavanja kazne, od dana ispunjenja navedenog uslova.

U celom sistemu izvršenja kazni na današnji nalazi se ukupno 10.622 lica lišena slobode. Osuđenih lica ima 7.385, pritvoreni 1.935, rečeno je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Razlika do 10.622, odnosno 1.302 su lica prekršajno kažnjena, zatim oni na izvršenju mere lečenja od narkomanije, alkoholizma, psihijatrijskom lečenju, kao i maloletnici na vaspitnoj meri.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koja rukovodi svim zatvorima, danas je ukazano da od početka pandemije u martu ove godine, Uprava intenzivno sprovodi mere prevencije na očuvanju zdravlja osuđenika i brine o humanom aspektu izvršenja zatvorske kazne.

S tim u vezi, osuđenike, uz striktno poštovanja mera, posećuju članovi njihovih porodica i omogućen im je kontakt putem Skajpa i Vibera, izjavio je direktor Uprave Dejan Carević.

On je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obeležava danas, ukazao je da Uprava primenjuje preporuke Saveta Evrope povodom pandemije korona virusa.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija