Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SET ZAKONA KOJIMA SE UNAPREĐUJE IZBORNI AMBIJENT: Zakoni uređuju finansiranje političkih aktivnosti tokom izborne kampanje, upotrebu javnih resursa, dužnosti, zabrane i ograničenja najviših državnih i javnih funkcionera i direktora javnih preduzeća, kao i postupanje Agencije za borbu protiv korupcije


Narodna skupština RepublikeSrbije usvojila je četiri sistemska zakona koja su važna za kreiranje izbornog ambijenta, jer uređuju finansiranje političkih aktivnosti tokom izborne kampanje, upotrebu javnih resursa, dužnosti, zabrane i ograničenja najviših državnih i javnih funkcionera i direktora javnih preduzeća, kao i postupanje Agencije za borbu protiv korupcije.

Poslanici su izglasali:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019),
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019),
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019),
  • Zakon o dopunama Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019).

Konkretne mere usmerene su na potpuno razdvajanje partijskih i državnih aktivnosti tokom izbornog procesa i sprečavanje zloupotrebe javnih resursa.

Državnim funkcionerima biće zabranjeno korišćenje javnih skupova, u kojima učestvuju kao funkcioneri, za promociju političkih stranaka, a posebno za javno predstavljanje izbornih programa ili pozivanje birača da za njih glasaju odnosno da bojkotuju.

Uvode se i novi razlozi za razrešenje direktora javnih preduzeća, ukoliko koriste javne resurse za pomoć političkim subjektima ili vrše pritisak na zaposlene u vezi sa podrškom kandidatima.

Najznačajniju ulogu u procesu ima Agencija za borbu protiv korupcije, kojoj će državni i lokalni organi koji su finansirali političke subjekte biti dužni da u roku od tri dana dostave eventualne tražene podatke, a agencija mora da odluči u roku od 5 dana i donese rešenje da li je povređen zakon.

Pravo da pokrenu postupak pred agencijom imaće stranke, koalicije i grupe građana koje su podnosioci proglašene izborne liste, odnosno predlagači kandidata na izborima.

Izvor: Vebsajt RTV, 13.12.2019.
Naslov: Redakcija