Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI ZAKON KOJIM ĆE BITI REGULISANA KOMASACIJA: Jedna od ideja je da se komasacija centralizuje i sprovodi preko Ministarstva poljoprivrede. Novi zakon treba da omogući efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta, poveća zemljište za proizvodnju hrane, unapredi upravljanje njime, uredi imovinsko-pravne odnose. Komasacija treba da omogući bržu i jeftiniju izgradnju nedostajuće infrastrukture u ruralnim područjima


Ideja da se od udaljenih, rasparčanih njiva formiraju veći posedi, tokom poslednje decenije pokušana je na 125.000 hektara u Srbiji. Komasacija, kako pokazuju neka istraživanja, traje u proseku tri i po godine. I na kraju nisu svi zadovoljni. Ministarstvo poljoprivrede formiralo je radnu grupu zaduženu za izradu novog zakona, a cilj je da ovaj proces bude efikasniji. Jedna od ideja je da se komasacija centralizuje i sprovodi preko Ministarstva poljoprivrede.

Novi koncept će se oslanjati na razvoj digitalizacije u državnoj upravi. Koristiće se podaci iz svih raspoloživih izvora. U Ministarstvu ističu da je trenutno najveći izazov nedostatak stručnog kadra koji sprovodi ovaj postupak.

- Komasacije će biti planirane sa jednog mesta i unapred će se planirati sredstva neophodna za njeno sprovođenje na jedan novi sinhronizovani način - kažu u resornom ministarstvu. - Upravo je način finansiranja komasacija i nedostatak novca u budžetima lokalnih samouprava jedan od osnovnih problema koji onemogućavaju ili otežavaju njeno sprovođenje. Ideja je da se oforme specijalizovane komisije za sprovođenje samog postupka komasacije sa stalno zaposlenima koji će imati posebne kvalifikacije, znanja i iskustva za vođenje ovog složenog procesa.

U radnoj grupi je i Republički geodetski zavod i zadatak mu je da pruži informaciono-tehnološku podršku. Biće ustanovljen jedinstven geografsko-informacioni sistem, koji će povezati Ministarstvo poljoprivrede i Republički geodetski zavod i koji će biti posebno formiran da podrži i olakša planiranje i sprovođenje komasacije.

Novi zakon treba da omogući efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta, poveća zemljište za proizvodnju hrane, unapredi upravljanje njime, uredi imovinsko-pravne odnose - ističu u Ministarstvu poljoprivrede. - Komasacija treba da omogući bržu i jeftiniju izgradnju nedostajuće infrastrukture u ruralnim područjima.

Pojedina istraživanja su pokazala da komasacija donosi uštede poljoprivrednicima od 3.300 dinara po hektaru u centralnoj Srbiji do 4.100 dinara u Vojvodini. Štede po osnovu smanjenih troškova proizvodnje, pre svega za gorivo i seme.

Korišćenjem novih tehnologija planirano je i uvođenje elektronskog izlaganja na javni uvid. On će omogućiti svim vlasnicima zemljišta, na teritoriji na kojoj se sprovodi komasacija, da učestvuju i izlože svoje komentare i primedbe bez obzira na to gde se nalaze.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 12.12.2019.
Naslov: Redakcija