Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: SVA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI DUżNI SU DA SVOJE IZVEšTAJE ZA STATISTIčKE POTREBE I FINANSIJSKE IZVEšTAJE ZA 2015. GODINU DOSTAVE APR ISKLJUčIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU, PUTEM POSEBNOG INFORMACIONOG SISTEMA AGENCIJE, A POTPISANE KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM POTPISOM ZAKONSKOG ZASTUPNIKA


Saglasno Zakonu o računovodstvu (''Službeni Glasnik RS'' 62/2013), sva pravna lica i preduzetnici dužni su da svoje izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje za 2015. godinu dostave Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskom obliku, putem posebnog informacionog sistema Agencije, a potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Ukoliko određeni obveznik postupi suprotno Zakonu i predmetne izveštaje ipak dostavi Agenciji u papirnom obliku, isti neće biti obrađeni i upisani u Registar finansijskih izveštaja, a protiv tog obveznika će biti podneta i prijava za privredni prestup iz člana 46. stav 1. tačka 20) Zakona o računovodstvu, nadležnom javnom tužilaštvu.

Podsećamo da rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2015. godinu ističe 29. februara 2016. godine.

U tom smislu, potrebno je da zakonski zastupnici blagovremeno pokrenu proceduru za dobijanje elektronskih sertifikata kod nadležnih sertifikacionih tela, ukoliko ga još uvek ne poseduju, a kako bi izbegli nastupanje neželjenih štetnih posledica.

U Republici Srbiji elektronske sertifikate izdaju sledeća sertifikaciona tela:

Procedure izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata (potpisa) možete pogledati na prethodnim linkovima.

Pozivamo knjigovodstvene agencije da ovom problemu pristupe sa dužnom pažnjom i o svemu navedenom, bez odlaganja upoznaju svoje klijente, kako bi ovi mogli da na vreme pribave elektronski sertifikat.

Agencija će na svojoj internet stranici blagovremeno objaviti neophodna uputstva za sastavljanje i dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja za 2015. godinu i obezbediti pristup posebnom informacionom sistemu za istu izveštajnu godinu.

Izvor: Agencija za privredne registre