Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 16. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE - IZABRAN ZAMENIK PREDSEDNIKA ODBORA, ZATRAżENO DONOšENJE AUTENTIčNOG TUMAčENJA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA, KAKO BI SE RAZREšILE NEDOUMICE OKO KANDIDATURA ZA IZBOR čLANOVA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


159. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 16. decembra 2015. godine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo izabrao je zamenika predsednika Odbora.

Za zamenika predsednika Odbora imenovana je Biljana Hasanović Korać, član Poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.

Sednici su pored predsednika prisustvovali i članovi Odbora Neđo Jovanović, Balint Pastor, Vesna Besarović, Dragan Nikolić, Svetislav Vukmirica, Dragan Polovina, Biljana Hasanović – Korać i i zamenica člana Jelisaveta Pribojac.

37. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na 37. sednici, održanoj 16. decembra 2015. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje, prilikom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili su većinom glasova predlog Dušice Stojković da se u dnevni red sednice uvrsti tačka odlaganje rasprave o razmatranju Prigovora udruženja, čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, do izjašnjavanja Narodne skupštine o autentičnom tumačenju odredaba Zakona o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014) član 11, stavovi 4,5. i 6.

Narodne poslanice Dušica Stojković i Sanja Nikolić podnele su, u skladu sa članom 107, stav 1. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), članom 40. Zakona o Narodnoj skupštini("Sl. glasnik RS", br. 9/2010)i članom 94. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), predlog za autentično tumačenje člana 11, stavovi 4, 5. i 6. Zakona i elektronskim medijima, jer smatraju da je taj Zakon nedorečen, da postoje prigovori na dosadašnje kandidature, da su neke organizacije predložile dva, a neke jednog kandidata i da bi to trebalo da bude razrešeno autentičnim tumačenjem.

Članovi Odbora nisu prihvatili predlog predsednice Odbora Vesne Marjanović da se na dnevni red sednice uvrsti tačka razmatranje prigovora udružena čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, na proces odlučivanja o listi kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i predlog za održavanje nove sednice i pozivanje predstavnika ovlašćenih predlagača iz člana 9, stav 1, tačka 6. Zakona o elektronskim medijima da joj prisustvuju.

Takođe, nije prihvaćen ni predlog Srđana Dragojevića da se u dnevni red sednice uvrsti predlog da se poništi tekući konkurs koji je započet i da se konkurs ponovi objavljivanjem novog javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije, čiji su ovlašćeni predlagači udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.

Nakon rasprave o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice i utvrđivanja dnevnog reda, članovi Odbora prihvatili su većinom glasova da se odloži rasprava o razmatranju Prigovora udruženja, čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, do izjašnjavanja Narodne skupštine o autentičnom tumačenju odredaba Zakona o elektronskim medijima član 11, stavovi 4, 5. i 6.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Dušica Stojković, Milovan Drecun, Aleksandra Jerkov, Nebojša Tatomir, Mirjana Andrić, Srđan Dragojević, Sanja Nikolić, Mira Petrović, Nenad Milosavljević, Saša Maksimović, Jelena Mijatović, Milorad Cvetanović i Nenad Nikolić.

Takođe, sednici su prisustvovali i narodni poslanici koji nisu članovi Odbora, i to Zoran Babić, Nataša Vučković, Dragan Šutanovac i Vladimir Orlić.

ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)

Član 11

Nadležna služba Narodne skupštine, u roku od sedam dana od dana objavljivanja liste kandidata i liste organizacija iz člana 10. ovog zakona, određuje datum utvrđivanja zajedničkog predloga dva kandidata za člana Saveta.

Nadležna služba Narodne skupštine obezbeđuje organizacijama koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača prostor za održavanje sastanka radi utvrđivanja zajedničkog predloga kandidata.

Između dana određivanja datuma iz stava 1. ovog člana i sastanka organizacija iz stava 2. ovog člana ne može proći više od sedam dana.

Na sastanku iz stava 2. ovog člana, organizacije dogovorom utvrđuju konačan predlog dva kandidata za člana Saveta.

Ako se dogovor ne može postići saglasnošću svih organizacija iz stava 1. ovog člana, konačan predlog zajedničkog kandidata utvrđuje se glasanjem.

Kandidat iz stava 5. ovog člana je onaj koji je dobio najveći broj glasova.

Nadležna služba Narodne skupštine obezbeđuje i organizuje glasanje iz stava 5. ovog člana i konačan predlog objavljuje na veb-sajtu Narodne skupštine.

Nadležni odbor Narodne skupštine organizuje javni razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta u roku od 15 dana od dana utvrđivanja predloga iz stava 7. ovog člana.

Izbor člana Saveta stavlja se na dnevni red prvog narednog zasedanja Narodne skupštine nakon održavanja javnog razgovora iz stava 8. ovog člana.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 16.12.2015.
Naslov: Redakcija