Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: PREDSTAVNICI PROIZVOđAčA I PRERAđIVAčA DUVANA ZALAżU SE ZA IZMENU ZAKONA, KAKO BI SE PROIZVOđAčIMA OMOGUćILO DA OBRADU OBAVLJAJU USLUżNO, A OBRAđIVAčI VIšE KORISTILI INSTALISANE KAPACITETE, šTO BI UTICALO I NA POVEćANJE IZVOZA


Predstavnici proizvođača i prerađivača duvana saglasili su se na sednici Grupacije da zatraže izmenu Zakona o duvanu("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn.), kako bi se proizvođačima omogućilo da obradu obavljaju uslužno, a obrađivači više koristili instalisane kapacitete, što bi uticalo i na povećanje izvoza.

Obrađivači duvana nemaju uslove da posluju, a oštećeni su i proizvođači jer su obavezni da prodaju duvan u listu i tako ostvaruju manju dobit nego da prodaju obrađeni proizvod. Osim toga, izloženi su riziku, jer list duvana ne može da se čuva dugo u tom obliku, a da ne promeni kvalitet.

Članovi Grupacije proizvođača i prerađivača duvana i Odbora grupacije za proizvodnju, preradu i promet duvana doo "Industrijsko bilje" iz Novog Sada ukazali su da je postupak donošenja važećeg Zakona bio potpuno netransparentan i da je neophodno uključiti struku u izradu propisa. Proizvođači su izneli stav da bi država, kao što je slučaj sa susedima, subvencionisanjem trebalo da zaštiti proizvodnju duvana, koja pokazuje trend smanjivanja.

Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Bojana Todorović, ukazala je na mogućnost da se pojedini članovi Zakona, ukoliko je procenjeno da nanose štetu proizvođačima duvana, izmene po hitnom postupku.

Prema podacima Uprave za duvan Ministarstva finansija u 2015. godini u Srbiji je registrovano osam proizvođača duvana, koji su proizvodnju ugovorili na 4.605, dok je duvan zasađen na površini od 4.491 hektar.

Na rasađenim površinama najzastupljeniji je duvan tipa Virdžinija i to na 92,6 odsto površina, odnosno 4.158 hektara, dok je tip Berlej zastupljen sa 4,8 i Orijental sa svega 2,6 odsto.

Procenjuje se da će 2015. godine prinos duvana biti u iznosu od oko 7.100 tona.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 16.12.2015.
Naslov: Redakcija